Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT.
Autor:
Beata Burdzińska
Senior VAT Consultant

Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy VAT z naszej comiesięcznej, podatkowej rutyny. Jest to kolejny przejaw walki z nadużyciami w podatku VAT, ale także sposób na uproszczenie systemu podatkowego w Polsce.

Obowiązek przesyłania zestawu danych dotyczących zakupów i sprzedaży czynnego podatnika VAT w formie określonej struktury logicznej został początkowo nałożony tylko na największe podmioty. Miało to miejsce w lipcu 2016 roku. Aktualnie plik JPK składają również mali i mikroprzedsiębiorcy. Szacuje się, że każdego miesiąca ponad 1,5 miliona firm składa prawie 1,7 miliona plików, a zmiany oceniane są bardzo pozytywnie (przyśpieszona weryfikacja rozliczeń w konsekwencji zwiększa skuteczność i efektywność kontroli podatkowych).

Niemniej jednak wprowadzenie opisywanych uproszczeń spowodowało, że podatnik został zobowiązany do przesyłania do swojego urzędu skarbowego danych, które są następnie zdublowane w deklaracji, co dla wielu z nas wydaje się być procedurą zbędną i wiążącą się z generowaniem niepotrzebnych kosztów.

Pomysł Ministerstwa jest prosty - wszystkie znane dotychczasowo sposoby raportowania danych mają zostać zastąpione jednym plikiem.

Plik JPK_VAT w dzisiejszym kształcie nie jest formą wystarczającą chociażby do przekazania skarbówce informacji o wnioskowanej wysokości, czy terminie zwrotu VAT (w tym kwocie do przeniesienia). Myśląc o nowym JPK_VDEK wydaje się więc oczywistym, że zmieniona zostanie nie tylko nazwa, ale przede wszystkim zwiększona zostanie funkcjonalność struktury poprzez rozbudowanie i poszerzenie zakresu danych podlegających raportowaniu organom podatkowym. Konsekwentnie doprowadzi to także do ujednolicenia okresów sprawozdawczych. Dla podatników oznacza to oszczędność zarówno w odniesieniu do czasu przygotowania rozliczenia, jak i kosztów związanych z analizą danych - wszystkie będą bowiem zawarte w pojedynczym pliku xml.

Kiedy zmiana zacznie obowiązywać nas w praktyce? Na razie Ministerstwo ogranicza się do wskazania, że będzie to rok 2019. Na dzień dzisiejszy nie jest jednak znana ostateczna i dokładna data wprowadzenia nowych rozwiązań, co wiązać się będzie z koniecznością dostosowania obowiązującego aktualnie porządku prawnego. Nowelizacją objęte zostaną przepisy ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Dodatkowo powstać ma rozporządzenie wykonawcze do ustawy określające tak zwaną schemę (standard służący do definiowania struktury dokumentu XML) według której pliki będą przygotowywane i weryfikowane.

Wszyscy czekamy więc z niecierpliwością na oficjalne informacje w tym zakresie, gdyż na tym etapie, biorąc pod uwagę główną ideę ustawodawcy, projektowane zmiany oceniać należy z dużą przychylnością. Jedynym zagrożeniem wydaje się być bliski termin wdrożenia JPK_VDEK, przez niektóre źródła określany już na luty 2019 roku (od rozliczenia VAT za styczeń 2019 r.). Dostosowanie firmowych systemów IT do nowej rzeczywistości prawnej jest czynnością czasochłonną, co zostało świetnie zobrazowane w poprzednich latach przy okazji wprowadzenia plików JPK po raz pierwszy. Liczymy więc, że zarówno firmom księgowym, jak i milionom przedsiębiorców zapewniony zostanie bezpieczny margines czasu na "zestrojenie się" z nowymi praktykami/normami. Wydaje się, że najbliższe dni są ostatnim możliwym terminem na publikację szczegółów odnoszących się do nowego pliku.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right