Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Klimatyzatory w firmie - czy tylko duże podmioty mają obowiązek założenia Karty Urządzenia?

Nie wszystkie firmy wiedzą, że posiadanie klimatyzatorów zawierających niewielkie ilości f-gazów oraz substancji kontrolowanych podlega obowiązkowi rejestracji jako operator do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), sporządzenia Karty Urządzenia oraz dokonywania przeglądów szczelności.
Autor:
Maria Hyży-Grimau

Od jakiej ilości substancji kontrolowanych i f-gazów należy zgłaszać klimatyzatory i chłodnie?

 1. Substancje kontrolowane  - jeżeli w klimatyzatorze jest powyżej 3 kg substancji kontrolowanych operator (właściciel) ma obowiązek rejestracji do CRO oraz sporządzenia Karty Urządzenia. Przykładowe substancje kontrolowane w klimatyzatorach to CFCl3 (trichlorofluorometan), halon-1211 (Bromochlorodifluorometan), CTC (Tetrachlorometan).
 2. F-gazy - obowiązek sporządzenia karty urządzenia powstaje w przypadku co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. Każdy fluorowany gaz cieplarniany ma inny współczynnik GWP (współczynnik ocieplenia globalnego) i na jego podstawie oblicza się ilość ekwiwalentu CO2.

Przykładowe ilości czynnika chłodniczego, które równają się 5 tonom ekwiwalentu CO2:

 • R404A – 1,25 kg
 • R32 – 7,41 kg
 • R407C – 2,82 kg
 • R410A – 2,39 kg
 • R422D – 1,83 kg
 • R426A - 3,32 kg

Ważne: W zależności od ilości f-gazów w systemie chłodniczym oraz zainstalowania poprawnie działającego systemu wykrywania wycieków, kontrole szczelności muszą być dokonywane w odstępie co najmniej co 24 miesiące, 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące.

W jakim terminie należy założyć Kartę Urządzenia?

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane(ustawa u.s.z.w.o)  z dnia 15 maja 2015 r., Kartę Urządzenia należy sporządzić w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania. W przypadku, gdy urządzenie wymaga zainstalowania - w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków?

 1. Za niesporządzenie Karty Urządzenia w terminie grozi kara administracyjna w wysokości 600 – 4500 zł.
 2. Za niezapewnienie wpisu do Karty Urządzenia w terminie grozi kara administracyjna w wysokości 600-4500 zł.
 3. Za niezapewnienie wykonania kontroli szczelności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, albo niespełnienie wymogów kontroli, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 grozi kara administracyjna w wysokości 4 000 -15 000 zł.

W KR Group dokonujemy analizy poszczególnego klimatyzatora i czynnika chłodniczego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta. Pomagamy w rejestracji w CRO, w utworzeniu Karty Urządzenia, a także pilnujemy terminów wykonania kontroli szczelności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right