Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r.
Autor:
Karolina Pisarek
VAT Consultant

Pozytywne zmiany dla podatników

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie formalności i obciążeń administracyjnych, którymi obarczeni są podatnicy VAT w Polsce. W tym celu w najnowszej strukturze JPK_VAT zostanie dodana dodatkowa część odpowiadająca informacjom wykazywanym dotychczas wyłącznie w deklaracji VAT-7/7K, np. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, kwota zwrotu VAT (w 25, 60 lub 180 dni). Szczegóły wprowadzanych zmian zostały już przez nas przedstawione na blogu  KR Group.

Nowa struktura JPK_VAT wyeliminuje z obrotu prawnego następujące deklaracje podatkowe:

  • miesięczne deklaracje VAT-7,
  • kwartalne deklaracje VAT-7K,
  • miesięczne informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27.

Warto podkreślić, że pomimo likwidacji deklaracji VAT-7K, podatnicy zachowają możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT na zasadach analogicznych do dotychczas obowiązujących. Jedyną różnicą będzie wykazywanie dodatkowych informacji w ostatnim pliku JPK_VAT w danym kwartale.

Niestety, Minister Finansów nie zdecydował się na likwidację obowiązku miesięcznego składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Podatnicy w pułapce kar

Szczegółowa analiza projektu zmian w Ustawie o VAT prowadzi jednak do mniej optymistycznych wniosków. Minister Finansów zdecydował się bowiem wprowadzić do Ustawy o VAT zastrzeżenie, zgodnie z którym wysłanie ewidencji zawierającej „błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym” będzie podlegało karze pieniężnej.

Wysokość tej kary będzie wynosiła 500 PLN za każdy popełniony błąd w ewidencji JPK_VAT. Należy podkreślić, że termin „błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym” nie został dookreślony w opublikowanym projekcie. Minister Finansów wskazuje jedynie, że nowe restrykcje wynikają z wprowadzanego równolegle Centralnego Rejestru Faktur – nowego, elektronicznego systemu, który ma na celu ewidencję i weryfikację danych uzyskiwanych m.in. z różnych struktur JPK. Dane te będą podlegać szczegółowej analizie z wykorzystaniem różnego typu narzędzi i algorytmów, które pozwolą zidentyfikować zarówno podmioty zaangażowane w daną transakcję, jak również spełnienie ciążących na nich obowiązków podatkowych. W tym celu niezbędnym jest, aby informacje raportowane przez różne strony transakcji były identyczne, w przeciwnym wypadku analizy dokonywane przez organy podatkowe staną się bezwartościowe.

Mając na uwadze powyższe należy się spodziewać, że jakikolwiek błąd, w tym również literówki i inne niezamierzone omyłki, mogą skutkować nałożeniem na podatników kar pieniężnych.

Omawiany projekt wprowadza również dodatkowe kary do Kodeksu Karnego Skarbowego. Zgodnie z nowym przepisem, jeśli podatnik nie złoży wymaganej ewidencji JPK_VAT w terminie określonym w Ustawie o VAT lub wyśle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, wówczas na takiego podatnika może zostać nałożona kara w wysokości do 240 stawek dziennych (wartość jednej stawki dziennej w 2018 r. wynosi od 70 PLN do 28 kPLN). W rezultacie, kara może być dla podatników bardzo dotkliwa, w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa lub kwoty, o jaką został uszczuplony budżet państwa.

Niemniej jednak omawiany projekt pozostawia dla podatników światełko nadziei. Przed nałożeniem kar wynikających z Ustawy o VAT, organy podatkowe będą bowiem wzywać podatników do  poprawienia błędnie zaraportowanych danych. Skorygowany JPK_VAT będzie musiał być złożony do organu podatkowego najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Kara pieniężna zostanie zaś pomniejszona proporcjonalnie do zakresu błędów poprawionych zgodnie z sugestią organu podatkowego. Co istotne, kary wynikające z Kodeksu Karnego Skarbowego pozostaną mimo wszystko aktualne.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right