skip to Main Content

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi.

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie.

Jak wynika jednak z polskich przepisów, w niektórych przypadkach paragon zawierający NIP spełnia warunki aby być uważany za fakturę uproszczoną. Dotyczy to paragonów z NIP o wartości do 100 eur/ 450 zł. Oznacza to również, że do takiego paragonu nie można wystawić już faktury, ponieważ on sam jest fakturą.

Jak wykazać w JPK taki dokument?

Co do zasady, paragony powinny być ujmowane w ewidencji JPK w formie zbiorczego raportu z kasy fiskalnej.

Jednak w sytuacji, gdy paragon jest jednocześnie fakturą powinien być on również wykazany odrębnie. Niestety jest to dosyć utrudnione, ponieważ sprzedawca musiałby za każdym razem raport fiskalny pomniejszać o paragony spełniające wymogi do uznania ich za faktury i wykazywać je odrębnie, jako oddzielne transakcje.

W związku z powyższym, od 1 lipca 2020 r. do końca grudnia 2020 r. podatnik nie będzie miał obowiązku wykazywania w rejestrze VAT, jak i w nowym pliku JPK_VAT, faktur uproszczonych pod warunkiem, że paragony te będą ujęte w raporcie fiskalnym.

Back To Top