skip to Main Content

Czy Państwa firma jest zobligowana do złożenia formularza CBC-P?

Do 30 października 2017 r. polskie podmioty po raz pierwszy będą miały obowiązek złożyć formularz CBC-P.

Zgodnie z ustawą z 27 maja 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnicy CIT mają obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej o jednostce zobowiązanej do złożenia informacji o grupie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Jeżeli Państwa firma jest zobligowana do wysłania CBC-P, zachęcamy do kontaktu z naszym działem podatkowym! Przygotowaliśmy narzędzie pozwalające na generowanie komunikatu elektronicznego CBC-P.

Więcej w naszym newsletterze.

Back To Top