skip to Main Content

CIT: Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług - komentarz eksperta

Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników.

Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok NSA w dzienniku „Rzeczpospolita” z 25 października 2017 r.

Back To Top