skip to Main Content

Wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej

Od lat wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej, której celem jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Fundacja szczególną opieką otacza również dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców biologicznych.

We wrześniu 2017 r. wsparliśmy finansowo organizację Zjazdu Integracyjno-Szkoleniowego Rodzin Dzieci Żywionych Pozajelitowo.

Warto pomagać!

Back To Top