Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowy JPK_VAT – rewolucja w zasięgu wzroku

Już od 1 października 2020 podatnicy VAT zobowiązani zostaną nową elektroniczną strukturą JPK. Plik  obejmować będzie część ewidencyjną i deklaracyjną, zastępując tym samym obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Na co zwrócić uwagę?

Wprowadzenie nowego JPK_VAT wymaga odpowiedniego przygotowania, ze strony podatników, którzy będą zobowiązani do raportowania szerszego zakresu danych niż do tej pory.

Nowa struktura JPK_VAT, zawiera dane
o transakcjach zakupu i sprzedaży,
z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów. Dodatkowo nowa struktura wprowadza obowiązek przekazywania następujących informacji:

  • oznaczeń dla wybranych grup towarów i usług (np. sprzedaż alkoholu, świadczenie usług transportowych),
  • oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT (np. sprzedaż wysyłkowa, mechanizm podzielonej płatności),
  • oznaczeń rodzaju niektórych dokumentów dokumentujących czynność opodatkowaną (np. dokument wewnętrzny, raport z kasy fiskalnej).

Plik składa się z dwóch struktur:

  • ewidencyjnej (rejestr), przypominającej składane dotychczas pliki JPK VAT,
  • części zawierającej dane odpowiadające obecnym deklaracjom VAT-7 i VAT-7K.

Terminy

Plik będzie składany w terminie dotychczasowo obowiązującym dla deklaracji VAT tj. do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Podatnicy rozliczający się kwartalnie, zobowiązani będą dodatkowo przesyłać wypełnioną wyłącznie część ewidencyjną pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

Wsparcie KR Group

Wszystkich naszych klientów, którzy napotkają trudności w spełnieniu nowych obowiązków, serdecznie zapraszamy do kontaktu. KR Group od początku wprowadzenia obowiązku przesyłania pliku JPK, świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right