skip to Main Content

Nowy JPK_VAT – rewolucja w zasięgu wzroku

Już od 1 października 2020 podatnicy VAT zobowiązani zostaną nową elektroniczną strukturą JPK. Plik  obejmować będzie część ewidencyjną i deklaracyjną, zastępując tym samym obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK.

Na co zwrócić uwagę?

Wprowadzenie nowego JPK_VAT wymaga odpowiedniego przygotowania, ze strony podatników, którzy będą zobowiązani do raportowania szerszego zakresu danych niż do tej pory.

Nowa struktura JPK_VAT, zawiera dane
o transakcjach zakupu i sprzedaży,
z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów. Dodatkowo nowa struktura wprowadza obowiązek przekazywania następujących informacji:

  • oznaczeń dla wybranych grup towarów i usług (np. sprzedaż alkoholu, świadczenie usług transportowych),
  • oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT (np. sprzedaż wysyłkowa, mechanizm podzielonej płatności),
  • oznaczeń rodzaju niektórych dokumentów dokumentujących czynność opodatkowaną (np. dokument wewnętrzny, raport z kasy fiskalnej).

Plik składa się z dwóch struktur:

  • ewidencyjnej (rejestr), przypominającej składane dotychczas pliki JPK VAT,
  • części zawierającej dane odpowiadające obecnym deklaracjom VAT-7 i VAT-7K.

Terminy

Plik będzie składany w terminie dotychczasowo obowiązującym dla deklaracji VAT tj. do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Podatnicy rozliczający się kwartalnie, zobowiązani będą dodatkowo przesyłać wypełnioną wyłącznie część ewidencyjną pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

Wsparcie KR Group

Wszystkich naszych klientów, którzy napotkają trudności w spełnieniu nowych obowiązków, serdecznie zapraszamy do kontaktu. KR Group od początku wprowadzenia obowiązku przesyłania pliku JPK, świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie.

Back To Top