skip to Main Content

Przyspieszony zwrot daniny nie taki prosty

rozmowa z Ryszardem Grzelczakiem, doradcą podatkowym z KR Group, nt. zwrotu VAT, Rzeczpospolita, 23.06.2016 Rz: Czy firma, która regularnie występuje o 60-dniowy zwrot VAT, ale chciałaby uzyskiwać go w ciągu…

Konwersja wierzytelności na kapitał wkładem niepieniężnym

Częstokroć podmioty posiadające wobec  podmiotu  zależnego  wierzytelności  z  tytułu udzielonych pożyczek dokonują ich konwersji na udziały. Wątpliwości, z jakimi spotykają się podatnicy w takich sytuacjach dotyczą między innymi tego, czy…

Back To Top