skip to Main Content

Na co zwrócić uwagę wypełniając formularz CIT-TP?

Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani…

Back To Top