skip to Main Content
baner_final
, 3D rendering, rough street sign collection

VAT Compliance & Przedstawicielstwo podatkowe

Przedsiębiorcy spoza Polski prowadzący na jej terytorium działalność gospodarczą powinni zarejestrować się w Polsce w celu rozliczania podatku VAT. Zarazem niespełnienie formalności związanych z rozliczeniami VAT albo niewłaściwe rozliczenia podatku stwarza ryzyko poniesienia odpowiedzialności i związanych z tym kosztów.

Świadczymy usługi z zakresu rozliczania podatku VAT dla podmiotów zagranicznych z siedzibą na terenie Unii Europejskiej jak i spoza niej.

Odbiorcami naszych usług są m.in.:

 • Dostawcy towarów oraz usług na terytorium danego kraju – Polska, Rumunia, Węgry, Czechy
 • Eksporterzy towarów oraz usług do kraju spoza UE
 • Importerzy towarów oraz usług do danego kraju
 • Dostawcy towarów oraz usług do innych krajów UE
 • Nabywcy towarów i usług z innych krajów UE
 • Dostawcy towarów instalowanych w danym kraju
 • Dostawcy usług związanych z nieruchomościami
 • Firmy dokonujące przemieszczeń własnych towarów między magazynami w UE
 • Sprzedawcy towarów przez internet osobom prywatnym
 • Sprzedawcy usług elektronicznych i strumieniowych
 • Sprzedawcy biletów na konferencje, wydarzenia sportowe, artystyczne i kulturalne

Nasze atuty:

 • 1,4 m – przychody ze sprzedaży usług z zakresu VAT Compliance i Przedstawicielstwa podatkowego
 • 145 klientów korzystających z naszych usług w obszarze VAT Compliance i Przedstawicielstwa podatkowego (2017)
 • > 21 krajów
 • w 95% przypadków nasze usługi przekraczają oczekiwania klientów

Zakres usług:

Analizujemy potrzebę rejestracji dla celów podatku VAT badając model biznesowy klienta, biorąc pod uwagę przepływ towarów i usług oraz schemat fakturowania planowany przez klienta.

Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowienia Przedstawiciela Podatkowego w zakresie rozliczania podatku VAT (w Polsce, Rumunii i na Węgrzech).

Przedstawiciel Podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania VAT wraz z podatnikiem.

Świadczymy usługę Przedstawiciela Podatkowego aby umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej (w Polsce, Rumunii i na Węgrzech) dla firm spoza UE oraz wypełnienie wszystkich obowiązków związanych ze składaniem deklaracji VAT i reprezentowaniem klienta przed organami podatkowymi.

W ramach świadczenia usługi Przedstawiciela Podatkowego wypełniamy następujące obowiązki:

 • rejestrację VAT,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • przechowywanie dokumentacji VAT,
 • reprezentowanie w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi,
 • kontakt z organami podatkowymi.

Realizujemy wszystkie formalności związane z procesem rejestracji VAT, począwszy od zebrania wymaganych dokumentów do rejestracji, przygotowania odpowiednich formularzy i oświadczeń, po uzyskanie numeru VAT (NIP) od organów skarbowych. W przypadku konieczności odpraw celnych wspieramy naszych klientów w procesie uzyskania nr EORI poprzez elektroniczny system celny.

Aby wypełnić obowiązek weryfikacji statystycznej, raporty Intrastat muszą być składane właściwym organom w każdym miesiącu za pomocą elektronicznego sytemu celnego. Pomagamy naszym klientom w rejestracji w systemie celnym do składania deklaracji Intrastat oraz w dopełnieniu wymogów raportowania w ustawowym terminie.

W przypadku zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, wspieramy spółki w przygotowaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania.

Wspieramy naszych klientów w zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami przy wypełnianiu zobowiązań podatkowych. Koncentrujemy się na bieżącym wsparciu i wyjaśnianiu ciążących zobowiązań i sprawozdawczości w tym obszarze. Zawsze proponujemy praktyczne rozwiązania dostosowane do modelu biznesowego i obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT.

Zapewniamy obsługę całego procesu:

 • przegląd dokumentacji VAT dostarczonej przez klienta,
 • dokonanie wymaganych korekt na podstawie danych dostarczonych przez klienta,
 • przygotowanie odpowiednich rejestrów VAT zgodnie z lokalnymi przepisami VAT,
 • przygotowywanie i składanie miesięcznych deklaracji i sprawozdań VAT,
 • przedstawienie ostatecznego sprawozdania podatkowego wraz z zeskanowanymi wersjami wszystkich przesłanych dokumentów w formie elektronicznej.

Dotrzymujemy uzgodnionych z klientem terminów i spełniamy wymagania w zakresie przygotowania raportów i sprawozdawczości.

Od stycznia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy, oprócz mikroprzedsiębiorstw (od stycznia 2018 r.), zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) do organów KAS.

Pomagamy międzynarodowym korporacjom w procesie uzyskania zwrotu podatku VAT za pośrednictwem regularnych zwrotów VAT. Zarządzamy całym procesem przed organami podatkowymi.

Zapewniamy pełne wsparcie podczas wszelkiego rodzaju kontroli podatkowych. Pomagamy przygotować się do kontroli, identyfikujemy źródła ryzyka podatkowego, reprezentujemy spółkę przed organami kontrolnymi, a także przygotowujemy wymaganą dokumentację i uczestniczymy w komunikacji z organami podatkowymi.

Pomagamy zagranicznym firmom, które nie zarejestrowały się do celów podatku VAT w CEE, w odzyskaniu kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Anita_Supel

Anita Supel

Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl

Oferta

VAT Compliance

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT w regionie CEE.

Back To Top