skip to Main Content
baner_final
Group of Business People in Office Building

Usługi korporacyjne

Potrzebujesz przeprowadzić zmianę zarządu lub wspólników? Chcesz dokonać zmiany roku obrotowego, obniżyć kapitał zakładowy albo przeciwnie Twoja spółka potrzebuje dokapitalizowania?

Nie musisz szukać wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Nasz zespół specjalistów z Departamentu Usług Korporacyjnych zapewnia kompleksowe wsparcie spółek działających na terenie Polski we wszystkich aspektach związanych z obsługą korporacyjną.

Pomagamy na każdym etapie – począwszy od wprowadzenia na polski rynek w optymalnej formie (np. poprzez utworzenie spółki/struktury celowej bądź Oddziału Spółki zagranicznej), poprzez pomoc w zapewnieniu zgodności bieżącej działalności Spółki z przepisami prawa oraz wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi. Pomagamy także zakończyć prowadzenie działalności na terytorium Polski (np. poprzez likwidację, bądź sprzedaż Spółki).

Mamy bogate doświadczenie w:

 • zapewnianiu spójnej obsługi korporacyjnej kilkunastu podmiotów należących do jednej grup kapitałowej,
 • przeprowadzaniu kompleksowej likwidacji podmiotów związanej z zakończeniem aktywności inwestycyjnej funduszu na polskim rynku – jednoczesna likwidacja wielu spółek z grupy kapitałowej.

Ścisła współpraca działu korporacyjnego z działem podatkowym gwarantuje, iż proponowane rozwiązania są nie tylko optymalne pod względem prawnym, ale i podatkowym.

Oferujemy:

 • Udzielamy niezbędnych i wyczerpujących informacji o obowiązkach ciążących na spółkach oraz ich organach (w szczególności na członkach zarządu spółki) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Wspieramy w procesie wprowadzania zmian korporacyjnych w spółce, takich jak zmiany członków zarządu czy zmiany statutu spółki.
 • Pomagamy w wypełnianiu formalnych obowiązków związanych z procesem zamykania roku obrotowego spółki, poprzez m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych przez zgromadzenie wspólników, złożenie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego, złożenie sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego.
 • Uzyskujemy zaświadczenia i certyfikaty wydawane przez organy władzy publicznej, urzędy oraz sądy, np. zaświadczenia o braku zaległości, zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Opracowujemy – we współpracy z doradcami podatkowymi – projekty najbardziej efektywnych struktur finansowych dla klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda polska spółka musi posiadać swój zarząd, a co najmniej jeden z jego członków powinien przebywać w Polsce aby ułatwić organizację firmy.

Oferujemy pomoc w zatrudnieniu przedstawiciela spółki (tzw. nominee director) – osoby z wysokimi kwalifikacjami, posiadającej szerokie doświadczenie.

Dyrektor nominalny pełniąc swoją funkcję nie ma wpływu na strategiczne decyzje – pełni jedynie funkcję przedstawiciela. Zakres uprawnień takiej osoby może zostać precyzyjnie określony przez klienta, np. dyrektor nominalny może być upoważniony tylko do podpisywania wybranych dokumentów lub do wykonywania przelewów jedynie do określonej wysokości kwoty.

Usługa ta pozwala właścicielom firmy zachować absolutną prywatność, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad sprawami korporacyjnymi.

 • Wspieramy podmioty zagraniczne w procesie zakładania oddziałów i przedstawicielstw na terytorium Polski, w szczególności na etapie kontaktów z właściwymi urzędami administracji publicznej oraz sądami (np. KRS, GUS, urząd skarbowy).
 • Od podstaw tworzymy nowe spółki, a także sprzedajmy udziały spółek istniejących, przygotowanych do natychmiastowego rozpoczęcia działalności.
 • Przygotowujemy dokumenty korporacyjne niezbędne w procesie likwidacji spółek, w tym m.in. uchwały zgromadzenia wspólników czy sprawozdania likwidatorów.
 • Na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw, możemy występować w imieniu wspólników spółki podczas zgromadzeń wspólników.
 • Przygotowujemy i składamy do właściwych urzędów i organów administracji wszelkie wnioski niezbędne w trakcie procesu likwidacji spółki.
 • Przygotowujemy propozycje rozwiązań dopasowanych do indywidualnej sytuacji klienta, zapewniających sprawny i najszybszy z możliwych proces przejęcia lub połączenia spółek.
 • Przygotowujemy dokumenty korporacyjne i finansowe niezbędne w procesie przejęcia lub połączenia spółek.
 • Gdy zaistnieje taka potrzeba, wspieramy w negocjacjach związanych z zakupem spółek.

Publikacje i artykuły

Prawnopodatkowy status spółki komandytowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnej

Spółka komandytowa jest jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jej charakter instytucjonalny pozwala bowiem…

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dalej też: SMPDG)…

Broszury

About KR Group_one-pager_Strona_1

About KR Group

VAT-Compliance-services

VAT Compliance & Fiscal Representation services

Back To Top