skip to Main Content
baner_final
ship loading container in import - export pier and air cargo plane approach in airport use for transport and freight logistic business industry background

Usługi celne

Sprawny przepływ towarów przez granice celne państw wymaga doskonałej znajomości specyfiki i regulacji prawnych oraz doświadczonych specjalistów w tym zakresie.

Współpracujemy z agencją celną, która posiada rozległą sieć celną w Europie. Dzięki czemu możemy pomóc zrealizować i usprawnić nawet najbardziej skomplikowane procesy celne, niezależnie od tego jakiej wielkości jest Państwa firma.

Usługi celne oferujemy dzięki współpracy z wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie usług celnych w Europie. Nasz Partner oferuje rozwiązania „szyte na miarę”, dostosowane do profilu i potrzeb zarówno dużych jak i małych podmiotów, posiada ponad 60 własnych biur w 12 krajach w Europie, a także międzynarodową sieć partnerów w ponad 200 krajach.

Zakres usług:

Deklaracja importowa musi być wypełniona jeśli towary są przewożone z jednego kraju nieunijnego do innego lub z kraju nieunijnego do wspólnotowego i vice versa.

Zwykle deklarację wypełnia się elektronicznie i wysyła do odpowiedniego urzędu celnego, który ją sprawdza wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Regulacje dotyczące kontroli importu, wymagane pozwolenia, certyfikat pochodzenia i inne są sprawdzane również przed rozpoczęciem importu. Powstaje SAD importowy, należności podatkowe / celne są płacone, jeśli jest to wymagane i towary zostają dopuszczone do obrotu.

Zakres usług:

 • Wsparcie w wypełnianiu deklaracji importowej w procedurze zwykłej jak i uproszczonej
 • Wsparcie podczas kontroli
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentów
 • Płatność podatku VAT / należności celnych w imieniu klienta
 • Wsparcie na wypadek zapytań i powiadomień ze strony władz celnych
 • Zapewnienie wymaganych gwarancji celnych
 • Archiwizowanie dokumentów

Deklaracja eksportowa związana jest z wywozem towarów z krajów Unii poza obszar wspólnotowy.

Zwykle deklaracja jest wysyłana elektronicznie do odpowiedniego urzędu celnego. Urząd celny sprawdza deklarację, dokumenty towarzyszące i wyrywkowo również towary.

Regulacje dotyczące kontroli eksportu, wymagania licencyjne, etc. są sprawdzane zanim towary zostaną wyeksportowane. Towary zostają zwolnione i dla celów podatkowych generowane jest potwierdzenie wywozu.

Zakres usług:

 • Wypełnianie deklaracji eksportowej w procedurze zwykłej
 • Wypełnianie deklaracji eksportowej w procedurze uproszczonej
 • Wsparcie na wypadek inspekcji celnej
 • Pomoc w poprawnym przygotowaniu dokumentacji
 • Dostarczenie potwierdzenia wywozu
 • Wsparcie na wypadek zapytań i powiadomień ze strony władz celnych
 • Wsparcie w uzyskiwaniu potwierdzeń dokonania wywozu
 • Archiwizowanie dokumentacji

Dzięki procedurze tranzytowej przepływ towarów pomiędzy państwami unijnymi i nieunijnymi może być ułatwiony poprzez uniknięcie zatrzymań na każdym przejściu granicznym.

Tranzyt jest procedurą celną, która zezwala na przepływ towarów pomiędzy dwoma miejscami w UE z zawieszeniem płatności należności celno-podatkowych do momentu odprawy ostatecznej w kraju przeznaczenia. Ponadto, towary mogą być przewożone pomiędzy dwoma krajami unijnymi przez państwo trzecie.

Zakres usług:

 • Wypełnianie deklaracji tranzytowej w NCTS (wewnętrzna i zewnętrzna procedura tranzytowa z dokumentami T1 / T2)
 • Wypełnianie deklaracji tranzytowej przez Karnet TIR
 • Wparcie podczas kontroli celnych
 • Zapewnienie gwarancji celnych
 • Wsparcie przy przygotowaniu dokumentów
 • Wsparcie w przypadku zapytań celnych i powiadomień
 • Wsparcie w przypadku niezamkniętych dokumentów tranzytowych
 • Używanie procedur celnych Autoryzowany Odbiorca / Autoryzowany Nadawca

Ponadto zakres usług celnych obejmuje:

 • Organizację miejsc uznanych u klienta
 • Uszlachetnianie czynne i bierne
 • Organizację składu celnego

Oferta

VAT Compliance

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT w regionie CEE.

Back To Top