KR GROUP

Obniż swoje zobowiązania podatkowe, dzięki odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

Ulga badawczo rozwojowa to zachęta o charakterze kosztowym pozwalająca na korzystanie z preferencji podatkowych w PIT lub CIT. Działa na zasadzie ponownego rozpoznania określonych kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa wprowadzona w 2016 roku, pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z preferencji podatkowych, bez konieczności wypełniania obszernych wniosków i prowadzenia skomplikowanej dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, a w konsekwencji obniżyć zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy.

Dla kogo?

Dla większości! Jeśli zwiększasz swoją ofertę o nowe produkty albo usługi, bądź wprowadzasz modyfikację istniejących już przedmiotów i świadczeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spełniasz warunku do uzyskania ulgi na badania i rozwój. Wynikiem Twoich prac nie muszą być zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania!

Jeśli jesteś podatnikiem który:

prowadzi działalność badawczo rozwojową lub jest podmiotem posiadającym status CBR,
uzyskuje przychody inne niż z kapitałów pieniężnych,
poniósł wydatki na działalność B+R,
koszty poniesione na działalność B+R mieszczą się w ustawowym katalogu kosztów kwalifikowanych,
koszty na działalność B+R stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu,
wyodrębnił koszty kwalifikowane w ewidencji rachunkowej,
kwota kosztów kwalifikowanych odliczonych nie przekroczyła określonych limitów,
wykazał koszty kwalifikowane w zeznaniu CIT lub PIT,
wykazał wysokość kosztów z podziałem na rodzaje w załącznikach do zeznania rocznego CIT BR lub PIT BR.
Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli:
jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, któremu koszty kwalifikowane zostały już zwrócone w innej formie np. w formie dotacji, grantów lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.
Katarzyna_team
Katarzyna Adamowicz
Head of Tax
t: (+48) 22 262 81 29
@ k.adamowicz@krgroup.pl
element_slider

Trochę słów o Twojej działalności

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi B+R powinien dodatkowo przeanalizować, czy jego działalność można uznać za:

 • twórczą (tj. aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, o charakterze unikatowym, nie mająca odtwórczego charakteru);
 • podejmowaną w sposób systematyczny (tj. aktywność prowadzoną w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny, nie mają charakteru rutynowego i okresowego, posiadająca harmonogram prac);
 • podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
 • obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe.

Oferta KR Group

Audyt B+R
Wdrożenie
Wsparcie dodatkowe

Sprawdzimy czy:

 • Kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi B+R
 • Stosujesz właściwe zasad ewidencji księgowej w kontekście ulgi B+R
 • Posiadasz dokumenty i oznaczenia dla działalności B+R
 • Podlegasz obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R
 • Posiadasz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa pod kątem zasobów dla działalności B+R
 • Ponosisz koszty pracownicze oraz inne kategorie kosztów możliwe do uwzględnienia w uldze B+R
 • Wykorzystujesz sprzęt specjalistyczny (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Ponosisz koszty na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych
 • Wykorzystujesz zewnętrzną aparaturę naukowo-badawczą (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności
 • B+R
 • Otrzymałeś pomoc publiczną
 • Przygotujemy rekomendacje do wdrożenia ulgi B+R
 • Zmodyfikujemy bądź opracujemy od podstaw niezbędne dokumenty formalno-prawne
 • Stworzymy rejestr projektów B+R
 • Ustalimy kategorię kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy
 • Zweryfikujemy prawidłowości wyliczenia ulgi B+R bądź przygotowanie wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy
 • Przygotujemy załącznik CIT-BR bądź PIT-BR

Zapewnimy wsparcie podczas:

 • Czynności sprawdzające w zakresie B+R
 • Kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej zakresie B+R
 • Postępowania sądowo-administracyjnego w zakresie B+R (wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)
Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz pewność, że sytuacja biznesowa Twojej firmy zostanie kompleksowo zbadana, a zaproponowane rozwiązania będą dostosowane do potrzeb i możliwości prowadzonego przez Ciebie biznesu. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów KR Group i dowiedz się więcej o uldze B+R, dzięki której uwolnisz dodatkowe środki dla swojego biznesu.

Ulga B+R w praktyce

Średnie przedsiębiorstwo wystarczające oprogramowanie komputerowe poniosło w 2019 roku konkretne wydatki.

Sprawdź, ile wyniesie szacowana korzyść ulgi B+R za okres 5 lat?

FAQ

Jakie koszty kwalifikowane podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania?
Na jakie dodatkowe korzyści mogą liczyć podatnicy, którzy posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)?
Czy wynagrodzenie pracownika za czas urlopowy stanowi koszt kwalifikowany dla zastosowania ulgi B+R?
Czy wspólnik spółki osobowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe może skorzystać z ulgi B+R odliczając od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na ten cel przez spółkę?
W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR na kolejne lata?
Czy firma, która korzysta z ulgi B+R, ma obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podatkowego działalności badawczo-rozwojowej?
Czy pod ulgę B+R kwalifikują się jedynie prace prowadzące do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego, np. klienta?
Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych został uregulowany w art. 18d ustawy o CIT i art. 26e ustawy o PIT, a koszty te to w istocie nakłady przeznaczane na finansowanie odpowiedniej infrastruktury, wyspecjalizowanego personelu, praw ochronnych czy innych procesów i należności powiązanych z prowadzeniem szeroko pojętej działalności badawczo-rozwojowej.
Podatnicy posiadający status CBR mają zwiększone korzyści w przypadku korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Jedną z nich jest możliwość uznania dodatkowych kosztów za koszty kwalifikowane np. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo rozwojowej czy koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych uzyskanych od innych podmiotów niż jednostki naukowe.
Za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) należy uznać także wynagrodzenie pracownika za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności.
Odliczenie wydatków możliwe jest proporcjonalnie do udziału w zysku.
Przepisy nie regulują, w jaki sposób dokonywać przeniesienia na przyszłe lata kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR. Podatnik może więc zastosować dowolny podział, w szczególności zastosować proporcję kosztów kwalifikowanych w ogólności i tych przysługujących centrom badawczo-rozwojowym.
Podatnik korzystający z ulgi B+R nie musi w trakcie roku informować urzędu skarbowego o prowadzeniu takiej działalności. Informacja o skorzystaniu z ulgi zamieszczona jest w zeznaniu rocznym.
Nie, każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

• prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń,

• prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),

• prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta,

• prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,

• prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Aktualności 

IP BOX dla sektora gamingowego w Polsce
Rynek gier w Polsce z każdym rokiem przybiera coraz większe rozmiary. Jego wartość wyliczana jest na miliardy złotych. Sama firma CD-Project Red, gigant branży gamedev, wyceniana jest na 36 mld zł. Stale rozwijająca się technologia, wzrost liczby konsol oraz łatwy dostęp do urządzeń sprawiają, że rynek gier z całą pewnością będzie rósł w siłę. Co
Czy CIT estoński i IP BOX idą w parze?
Ustawodawca od kilku lat - z mniejszym lub większym sukcesem – próbuje „ulżyć” przedsiębiorcom w ich niedoli podatkowej. W jednym miejscu lekko poluzuje więzy fiskalne, w innych nieco zaciśnie. Najbardziej głośnymi i doniosłymi projektami obniżenia podatków są wprowadzana w roku 2019 instytucja IP BOX, oraz obecnie hucznie zapowiadany Estoński podatek dochodowy. Firmy z branży badawczo-
Estoński CIT
Projekt ustawy wprowadzający tzw. Estoński CIT, czyli alternatywę dla klasycznego rozliczenia, trafił do prekonsultacji. Zamierzeniem Ministerstwa Finansów jest ułatwienie podmiotom budowy kapitału, dzięki wewnętrznym funduszom. Docelowo CIT Estoński ma uodpornić przedsiębiorstwa na ewentualne kryzysy, pomóc w zwiększeniu liczby miejsc pracy i produktywności, a w efekcie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm. Zgodnie z propozycją

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my błyskawicznie sporządzimy wstępną ofertę.
 • - Wybierz państwo -
 • Polska
 • Czechy
 • Węgry
 • Rumunia
- Wybierz państwo -
Pole wymagane
Pole wymagane
Firma / Instytucja
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię
Pole wymagane
Pole wymagane
Nazwisko
Pole wymagane
Pole wymagane
Telefon (z numerem kierunkowym)
Pole wymagane
Pole wymagane
Adres email
Pole wymagane
Pole wymagane
Wpisz treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? 
Sprawdź kontakt do poszczególnych biur w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.
Copyright © 2021 KR Group