skip to Main Content

Zmiana cesji umowy leasingu

Także przed 2013 r. cesja umowy leasingu nie wpływała na podatkowe skutki takiego kontraktu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu (jako wynajmujący) i leasingu (jako leasingodawca) pojazdów samochodowych oraz…

Back To Top