skip to Main Content

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze: Innovation box. Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w…

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze: Co split payment oznacza dla podatników? Objęcie pakietem przewozowym olejów roślinnych. Nowy podatek prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. CBC-P – nowy obowiązek podatników CIT. Pobierz   CO…

Opłata reklamowa jako nowa danina lokalna

W dniu 11 września 2015 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne, dające gminom prawo do uchwalenia na ich terenie tzw. opłat reklamowych. Główną przesłanką do wprowadzenia nowej daniny lokalnej…

Back To Top