skip to Main Content
baner_final
Computer graphic illustration about internet shopping in virtual world.

Sprzedaż wysyłkowa

Dynamiczny wzrost sprzedaży prowadzonej przez internet może wiązać się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT w danym państwie członkowskim UE. Wiedza na temat obowiązków jakie ciążą na podatniku ma zasadnicze znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jeśli np. sprzedajesz produkty za pośrednictwem Amazon, Zalando, Alibaba, czy też korzystając z innej platformy handlu elektronicznego, prowadząc w ten sposób działalność jako podmiot z UE lub spoza UE, rejestracja VAT może stać się obowiązkowa po spełnieniu określonych kryteriów.

Pomimo postępującego uproszczenia i toczących się prac w Komisji Europejskiej nad usprawnieniem rozliczeń podatku VAT w handlu elektronicznym, sprzedający za pośrednictwem internetu muszą z uwagą śledzić i przestrzegać progów oraz przepisów podatkowych obowiązujących w każdym państwie członkowskim UE. Muszą także zarejestrować się dla celów VAT w kraju, w którym próg został przekroczony.

W KR Group możemy zadbać o twoje zobowiązania VAT. Nasz zespół ds. VAT zapewnia kompleksową obsługę VAT dla podmiotów z UE i spoza UE.

 • Analiza konieczności rejestracji VAT i ryzyka podatkowego
 • Rejestracja VAT, EORI, Intrastat
 • Składanie deklaracji VAT i VAT-UE
 • Otwieranie rachunków bankowych w Polsce
 • SAF-VAT
 • Wyrejestrowanie VAT
 • Bieżące wsparcie w zakresie rozliczeń VAT
  • Raportowanie VAT
  • Planowanie VAT
  • Pomoc w sporządzaniu faktur
  • Płatność zobowiązania VAT
  • Korekty deklaracji
  • Inne usługi realizowane ad-hoc
 • Reprezentowanie podmiotu w trakcie kontroli podatkowych
 • Przedstawicielstwo podatkowe dla podmiotów spoza Unii Europejskiej
 • Przejęcie roli reprezentanta przed organami skarbowymi

Czy i w jakiej sytuacji muszę zarejestrować się jako płatnik VAT?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z handlem internetowym powinni zarejestrować się ze względu na rozliczanie podatku VAT, w sytuacji gdy:

 • dostarczają zakupione on-line towary do odbiorców indywidualnych
 • przekroczyli progi podatkowe dla sprzedaży wysyłkowej w danym kraju
 • dochodzi do przemieszczania własnych towarów pomiędzy magazynami w UE
 • importują towary.

Jakie są limity sprzedaży wysyłkowej dla sprzedawców detalicznych działających w regionie CEE

Limity (kwota sprzedaży netto w roku podatkowym) sprzedaży wysyłkowej dla sprzedawców detalicznych działających w regionie CEE

 • Polska – 160 000 PLN / 38 250 EUR
 • Czechy – 1 140 000 CZK / 43 100 EUR
 • Węgry – 8 800 000 HUF / 35 600 EUR
 • Rumunia – 118 000 RON / 25 800 EUR

Jakie zobowiązania podatkowe związane są ze sprzedażą przez internet?

Prowadząc sprzedaż przez internet należy pamiętać o zobowiązaniach podatkowych zarówno w kraju, w którym zarejestrowana jest firma, jak i w państwach, do których wysyłane są towary. Niezbędne jest sprawdzenie czy istnieje konieczność zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Uznanie za podatnika VAT obliguje do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów VAT, takich jak: wystawianie faktur, składanie deklaracji VAT i innych sprawozdań wymaganych w danym kraju. Niespełnienie tych obowiązków może skutkować wysokimi karami pieniężnymi a nawet karą pozbawienia wolności.

Co się dzieje, gdy towary są sprzedawane i wysyłane klientom do innego kraju UE?

Ważne jest, aby prowadząc sprzedaż wysyłkową pamiętać o obowiązkach związanych z podatkiem VAT w kraju, do którego towary są wysyłane. Każdy kraj UE ma ustalone własne progi dla towarów sprzedawanych osobom fizycznym. W większości krajów UE jest to 35 000 EUR. Po przekroczeniu progu, VAT powinien być rozliczony w kraju przeznaczenia towaru.

Przykład: sprzedawca detaliczny z Włoch sprzedając ubrania dla polskich klientów, po przekroczeniu progu kwotowego dla sprzedaży wysyłkowej – w Polsce 160 000 PLN (bez podatku VAT) – zobowiązany jest do zarejestrowania w Polsce i przestrzegania tutejszych przepisów VAT.

Jak, z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT, wygląda sprzedaż wysyłkowa między dwoma krajami?

W przypadku sprzedaży wysyłkowej dostawa towaru uznawana jest za krajową dostawę towarów. Gdy towary są sprzedawane i wysyłane z kraju A do B:

 • przed przekroczeniem limitu sprzedaży w kraju B transakcje są opodatkowane w kraju A,
 • po przekroczeniu limitu sprzedaży w kraju B transakcje są opodatkowane w kraju B.

W obu sytuacjach podatek VAT oblicza się w zależności od kraju, w którym znajduje się miejsce opodatkowania (przed lub po przekroczeniu progu) oraz według stawek podatku VAT stosowanych w kraju A lub B.

Kacper Kosowicz

Business Development & Marketing Director CEE

T: (+48) 22 262 81 88
@: k.kosowicz@krgroup.pl

T: (+48) 22 262 81 00
@: office@krgroup.pl

KacperKosowiczzdjecie

Kacper Kosowicz

Business Development & Marketing Director CEE

T: (+48) 22 262 81 88
@: k.kosowicz@krgroup.pl

T: (+48) 22 262 81 00
@: office@krgroup.pl

Back To Top