skip to Main Content

Przyspieszony zwrot daniny nie taki prosty

rozmowa z Ryszardem Grzelczakiem, doradcą podatkowym z KR Group, nt. zwrotu VAT, Rzeczpospolita, 23.06.2016

Rz: Czy firma, która regularnie występuje o 60-dniowy zwrot VAT, ale chciałaby uzyskiwać go w ciągu 25 dni, musi liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami ze strony organów skarbowych?

Ryszard Grzelczak: Co do zasady zwrot następuje w ter- minie 60 dni, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Możliwe jest skrócenie tego okresu do 25 dni. Następuje to jednak na zasadzie wyjątku i obwarowane jest spełnieniem wymogów z art. 87 ust. 6. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza zapisów art. 87 ust. 6 pkt 1, zgodnie z którym kwoty podatku naliczonego wynikają z „faktur (...), które zostały w całości zapłacone", z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Można się spodziewać, że organ skarbowy będzie domagać się przedstawienia dowodów zapłacenia w (...) Pełna treść artykułu

Back To Top