skip to Main Content
Slide 1
Przekształcenie spółek komandytowych

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu

Skontaktuj się z nami i sprawdź czy przekształcenie spółki jest jedynym
remedium na Twoją sytuację biznesową

Przekształcenie spółek komandytowych

28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił, a Prezydent podpisał, ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wywołując tym samym efekt déjà vu wśród podatników. Po siedmiu latach posłowie Sejmu w diametralnie innym składzie, dopełnili prac rozpoczętych przez ich oponentów w 2013 roku - opodatkowali spółki komandytowe.

Podobnie jak w 2013 roku pomysł opodatkowania spółek pojawił się dość niespodziewanie. Uchwalone zmiany dają podatnikom maksymalnie pięć miesięcy na przygotowanie się do nowej rzeczywistości – przy założeniu, że spółki i ich wspólnicy skorzystają z przepisów przejściowych i rozpoczną stosowanie nowych zasad opodatkowania dopiero od 1 maja
2021 r.

Choć pięć miesięcy to niewiele w perspektywie planowania biznesowego, wierzymy, że to odpowiedni moment na kompleksową analizę sytuacji podatkowo-prawnej spółek, jak i ewentualną ich restrukturyzację.

Jesteś wspólnikiem spółki komandytowej?

Jeśli zastanawiasz się jak planowane zmiany wpłyną na Twój biznes i ile wyniosą dodatkowe koszty, które musisz wziąć pod uwagę, skontaktuj się z ekspertami KR Group.  Oferujemy wsparcie zarówno w analizie sytuacji podatkowo-prawnej spółek komandytowych, jak i również podczas procesu ewentualnej restrukturyzacji.

Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz pewność, że sytuacja biznesowa Twojej firmy zostanie kompleksowo zbadana, a zaproponowane rozwiązania będą dostosowane do potrzeb i możliwości prowadzonego przez Ciebie biznesu.

Co nas wyróżnia:

indywidualne1

indywidualne podejście

holistyczne1

holistyczne spojrzenie na sytuację biznesową

zminimalizowanie1

zminimalizowanie konieczności zaangażowania klienta w proces

kompleksowe1

kompleksowe doradztwo podatkowe i prawne

doswiadczenie1

bogate doświadczenie w pracy z liderami rynku z różnych branż

koncentracja1

koncentracja na rozpoznaniu i zrozumieniu potrzeb oraz oczekiwań klientów

taxcomp_box

Analiza podatkowo-prawna sytuacji spółki komandytowej

Na podstawie kalkulacji opartej o dane podatkowe za rok 2019,  przeprowadzona zostanie analiza podatkowo-prawna, która pozwoli na ustalenie konsekwencji finansowych opodatkowania spółki.

Podczas audytu zweryfikujemy możliwość ograniczenia kosztów podatkowych zarówno przy uwzględnieniu dostępnych wariantów restrukturyzacji, jak i bez dokonywania przekształceń.

Naszym celem jest maksymalne ułatwienie podjęcia trudnej decyzji dotyczącej ewentualnych przekształceń.  Przeprowadzona analiza dostarczy wspólnikom spółek komandytowych propozycji dostępnych rozwiązań wraz z wyodrębnieniem konsekwencji finansowych i podatkowych dla każdego z nich.

taxcomp_box

Restrukturyzacja

W oparciu o wynik analizy oraz najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu, kompleksowo wdrożymy działania restrukturyzacyjne w Twojej spółce.

Dodatkowo w ramach naszego wsparcia oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, bankami, jak i również kompleksowo przeprowadzamy przez proces przekształcenia spółki.

Dzięki pomocy KR Group bezpiecznie, sprawnie i bez uszczerbku dla bieżącej działalności Twoja spółka zostanie przygotowana na nowe regulacje.  Wszelkie działania podejmowane podczas restrukturyzacji mogą być poprzedzone zabezpieczeniem z wykorzystaniem interpretacji indywidualnych.

Najczęściej zadawane pytania:

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jednakże, w przepisach przejściowych przewidziano możliwość opóźnienia stosowania nowych przepisów - tym samym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, komplementariusz spółki komandytowej  może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tejże spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W przypadku podjęcia takiej decyzji, spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.

Czy zmiany będą miały wpływ na opodatkowanie za poprzednie okresy?

Uchwalone zmiany nie będą miały wpływu na sposób opodatkowania poprzednich okresów, w których funkcjonowała spółka komandytowa. Omawiane zmiany dotyczą jedynie opodatkowania przyszłych dochodów osiąganych przez spółki komandytowe.

W jaki sposób rozliczyć się za 2020/2021?

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, która podejmie decyzję o przesunięciu opodatkowania dochodów spółki komandytowej na dzień 1 maja 2021 r., przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021.

Jak długo trwa analiza prawno-podatkowa?

Analiza prawno-podatkowa przeprowadzana jest w ciągu 10-15 dni roboczych. Dokładny czas analizy uwarunkowany jest stopniem skomplikowania Twojego biznesu oraz  koniecznością zgromadzenia wszelkich niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji.

Jak długo trwa przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki komandytowej trwa od 1 do 3 miesięcy.

Czy przekształcenie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem

To czy przekształcenie spółki będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu, zostanie poddane sprawdzeniu podczas kompleksowej analizy podatkowo-prawnej. Ostateczna decyzja zależeć będzie  m. in. od stopnia skomplikowania Twojego biznesu, osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Czy opodatkowanie spółek komandytowych jest przesądzone?

Tak, 28 listopada nr. Prezydent podpisał ustawę, w której wprowadzono opodatkowanie spółek komandytowych, a 30 listopada br. została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jednakże, w przepisach przejściowych przewidziano możliwość opóźnienia stosowania nowych przepisów - tym samym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, komplementariusz spółki komandytowej  może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tejże spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W przypadku podjęcia takiej decyzji, spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.

Czy zmiany będą miały wpływ na opodatkowanie za poprzednie okresy?

Uchwalone zmiany nie będą miały wpływu na sposób opodatkowania poprzednich okresów, w których funkcjonowała spółka komandytowa. Omawiane zmiany dotyczą jedynie opodatkowania przyszłych dochodów osiąganych przez spółki komandytowe.

W jaki sposób rozliczyć się za 2020/2021?

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, która podejmie decyzję o przesunięciu opodatkowania dochodów spółki komandytowej na dzień 1 maja 2021 r., przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021.

Jak długo trwa analiza prawno-podatkowa?

Analiza prawno-podatkowa przeprowadzana jest w ciągu 10-15 dni roboczych. Dokładny czas analizy uwarunkowany jest stopniem skomplikowania Twojego biznesu oraz  koniecznością zgromadzenia wszelkich niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji.

Jak długo trwa przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki komandytowej trwa od 1 do 3 miesięcy.

Czy przekształcenie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem

To czy przekształcenie spółki będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu, zostanie poddane sprawdzeniu podczas kompleksowej analizy podatkowo-prawnej. Ostateczna decyzja zależeć będzie  m. in. od stopnia skomplikowania Twojego biznesu, osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Czy opodatkowanie spółek komandytowych jest przesądzone?

Tak, 28 listopada nr. Prezydent podpisał ustawę, w której wprowadzono opodatkowanie spółek komandytowych, a 30 listopada br. została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jednakże, w przepisach przejściowych przewidziano możliwość opóźnienia stosowania nowych przepisów - tym samym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, komplementariusz spółki komandytowej może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tejże spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W przypadku podjęcia takiej decyzji, spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.

Z wypowiedzi medialnych wicepremiera Jarosława Gowina wynika, że nie jest wykluczone dalsze przesunięcie wejścia w życie przepisów – na 1 stycznia 2022 r. Powodem tego mają być opóźnienia legislacyjne oraz kalendarium posiedzeń Sejmu/Senatu. Nie jest to jednak oficjalne stanowisko rządu.

Czy zmiany będą miały wpływ na opodatkowanie za poprzednie okresy?

Uchwalone zmiany nie będą miały wpływu na sposób opodatkowania poprzednich okresów, w których funkcjonowała spółka komandytowa. Omawiane zmiany dotyczą jedynie opodatkowania przyszłych dochodów osiąganych przez spółki komandytowe.

W jaki sposób rozliczyć się za lata 2020/2021?

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, która podejmie decyzję o przesunięciu opodatkowania dochodów spółki komandytowej na dzień 1 maja 2021 r., przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021.

Jak długo trwa analiza prawno-podatkowa?

Analiza prawno-podatkowa przeprowadzana jest w ciągu 10-15 dni roboczych. Dokładny czas analizy uwarunkowany jest stopniem skomplikowania Twojego biznesu oraz koniecznością zgromadzenia wszelkich niezbędnych danych, dokumentów oraz informacji.

Jak długo trwa przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki komandytowej trwa od 1 do 3 miesięcy.

Czy przekształcenie stanowi jedyne rozwiązanie?

To czy przekształcenie spółki będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu, zostanie poddane sprawdzeniu podczas kompleksowej analizy podatkowo-prawnej. Ostateczna decyzja zależeć będzie m. in. od stopnia skomplikowania Twojego biznesu, osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Czy opodatkowanie spółek komandytowych jest przesądzone?

Zgodnie z procesem legislacyjnym obowiązującym w Polsce, ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat, który w ciągu 30 dni może zgłosić do niej poprawki, przyjąć ją bez zmian bądź odrzucić w całości. Jednakże, zarówno poprawki, jak i odrzucenie ustawy w całości powoduje cofnięcie jej pod obrady Sejmu, który może te poprawki bądź decyzję odrzucić. Uwzględniając obecny rozkład sił politycznych w Parlamencie wygląda na to, że Senat nie ma realnej siły zablokować ustawy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że ustawy o zmianie ustaw dotyczących podatków rozliczanych w okresach rocznych, muszą być opublikowane przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku podatkowego, należy spodziewać się, że do końca listopada ustawa trafi do podpisu Prezydenta, a następnie zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Z wypowiedzi medialnych wicepremiera Jarosława Gowina wynika, że nie jest wykluczone dalsze przesunięcie wejścia w życie przepisów – na 1 stycznia 2022 r. Powodem tego mają być opóźnienia legislacyjne oraz kalendarium posiedzeń Sejmu/Senatu. Nie ma natomiast żadnych planów odnośnie wycofania się z pomysłu opodatkowania CIT spółek komandytowych.

Katarzyna_team

Katarzyna Adamowicz

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: k.adamowicz@krgroup.pl

Jakub_Skiba

Jakub Skiba

Corporate Services Manager

T: (+48) 22 262 81 73
@: j.skiba@krgroup.pl

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my błyskawicznie sporządzimy wstępną ofertę.

  • - Wybierz państwo -
  • Polska
  • Czechy
  • Węgry
  • Rumunia
- Wybierz państwo -
Pole wymagane
Pole wymagane
Firma / Instytucja
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię
Pole wymagane
Pole wymagane
Nazwisko
Pole wymagane
Pole wymagane
Telefon (z numerem kierunkowym)
Pole wymagane
Pole wymagane
Adres email
Pole wymagane
Pole wymagane
Wpisz treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Back To Top