skip to Main Content

Prawnopodatkowy status spółki komandytowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnej

Spółka komandytowa jest jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jej charakter instytucjonalny pozwala bowiem na ograniczenie ryzyka gospodarczego po stronie wspólnika (komandytariusza), przy wysokim poziomie partycypacji w zysku spółki komandytowej. Jakkolwiek charakter prawny spółki komandytowej na gruncie uregulowań ogólnoustrojowych wydaje się stosunkowo bogato przedstawiony w literaturze przedmiotu, jej status prawnopodatkowy – w tym zwłaszcza na tle podatku od czynności cywilnoprawnych – od dłuższego czasu jest przedmiotem toczących się sporów sądowoadministracyjnych.

Pełna wersja artykułu Artura Bubrowieckiego i Piotra Perechowskigo, Senior Tax Specialists w KR Group, w "Monitorze Podatkowym," 10.2016.

Back To Top