skip to Main Content

Opodatkowanie VAT świadczenia usług remontowych na platformach wiertniczych

Artykuł Moniki Smagi, Senior Tax Specialist w KR Group, w miesięczniku „TaxFin.pl”.

W poniższym artykule zostanie omówione opodatkowanie VAT świadczenia usług remontowych na platformach wiertniczy pod kątem określenia miejsca świadczenia tych usług oraz stawki podatku VAT. Jednak zanim to nastąpi, należy rozpatrzyć kwestię podziału platform wiertniczych dla potrzeb podatku VAT. Dokonanie właściwego ich rozróżnienia umożliwi przeprowadzenie prawidłowej kwalifikacji prawnopodatkowej świadczonych usług remontowych. (…) Pełna wersja artykułu: Miesięcznik TaxFin.pl, maj 2017

Back To Top