skip to Main Content

Jednolity Plik Kontrolny

Przygotowanie JPK
Weryfikacja
Złożenie
Archiwizacja

Zapomnij o JPK! Jak?

Przekaż nam obsługę JPK wybierając jeden z pakietów!

Zyskaj pewność, że Twój JPK jest przygotowany bezbłędnie i zawsze na czas!

 

 

Pakiet PodstawowyPakiet StandardowyPakiet PremiumPakiet Minimalny
Umowa do 1 roku
Umowa powyżej 1 roku
100 €
80 €
180 €
144 €
300 €
240 €
50 €
50 €
Przygotowanie JPK_VAT
Przygotowanie JPK_VAT w formacie .xml (a*)
Weryfikacja zgodności JPK_VAT z deklaracjami i informacjami podatkowymi za dany okres
VAT - 7
VAT - EU, VAT - 27
VAT - 7 vs. VAT - EU, VAT - 7 vs. VAT - 27
Walidacja merytoryczna JPK_VAT
Polskie & Unijne nr VAT (b*)
Polscy dostawcy (x*)
Wskazanie podwójnych faktur
Klasyfikacja transakcji (c*)
Test dat (d*)
Ciągłość numeracji dla faktur sprzedażowych
Walidacja techniczna JPK_VAT
Kompletność danych (e*)
Poprawność wypełnienia pól pod kątem formatu danych
Wskazanie nieprawidłowych pozycji
Wysyłka JPK_VAT
Podpis elektroniczny JPK_VAT
Wysyłka JPK_VAT & pobranie UPO_JPK
Archiwizacja JPK_VAT i UPO
Pakiet komunikacyjny
Faza wdrożeniowa1h2h2h

a* JPK_VAT jest przygotowany w oparciu o dane klienta przesłane w formacie wymaganym przez KR Group
b* poprawność i aktywność numerów VAT (zakupy lokalne, sprzedaż lokalna na odwrotne obciążenie, transakcje wewnątrzwspólnotowe)
x* poprawność nazwy i adresu
c* poprawność transakcyjna klasyfikacji poszczególnych faktur bazująca na numerach VAT kontrahentów
d* poprawność ujęcia poszczególnych dokumentów do danego okresu rozliczeniowego w oparciu o datę sprzedaży, datę faktury, datę wpływu faktury
e* zgodnie z wymogami technicznymi JPK_VAT w oparciu o dane przesłane przez klienta

Dodatkowe struktury

W razie potrzeby możemy sporządzić także dodatkowe struktury generowane na żądanie Urzędu Skarbowego, obligatoryjne dla dużych przedsiębiorstw:

  • Faktury: JPK_FA
  • Operacje Magazynowe: JPK_MAG
  • Księgi Rachunkowe: JPK_KR

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia…

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z…

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców…

Back To Top