skip to Main Content

Jak prawidłowo ustalić odsetki podlegające wyłączeniu z kosztów

Niedostateczna kapitalizacja (cienka kapitalizacja, ang. thin capitalization) to pojęcie z zakresu prawa podatkowego. Opisuje ono sytuację, w której działalność gospodarcza danego podmiotu (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) zamiast wkładami wniesionymi przez wspólników na kapitał zakładowy finansowana jest pożyczkami udzielonymi przez jednostki powiązane kapitałowo. Konsekwencją tych sytuacji jest konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (KUP) części odsetek od takich pożyczek zapłaconych pożyczkodawcy.

Wydawać by się mogło, że obowiązujące od 2015 r. regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji są już na tyle jasne, że nie powinno być żadnych wątpliwości przy ich zastosowaniu. Niestety, niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1223/14), jak również nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 446/16) wskazują, że nadal kluczowe kwestie dotyczące wyłączenia z kosztów podatkowych zapłaconych odsetek nie są wystarczająco precyzyjnie uregulowane w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Opracowanie to powinno pomóc w procesie prawidłowej kalkulacji kwoty zapłaconych odsetek, podlegających obligatoryjnemu wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (...)

Pełna wersja artykułu Tomasza Sobolewskiego, doradcy podatkowego KR Group, w dzienniku "Gazeta Prawna" (7.11.2016)

Back To Top