skip to Main Content
baner_final
Glass wall in the office building

Nieruchomości komercyjne

Od lat specjalizujemy się w obsłudze księgowo-podatkowej sektora nieruchomości komercyjnych. Współpracujemy z niemal wszystkimi kluczowymi funduszami inwestycyjnymi i operatorami.

Każdemu klientowi zapewniamy dedykowany zespół do obsługi – księgowych oraz doradców podatkowych – doświadczonych ekspertów, znających od podszewki branżę nieruchomości.

Nasze usługi w szczególności kierujemy do podmiotów operujących w takich sektorach jak:

Dzięki bogatym doświadczeniom w obsłudze księgowo-podatkowej podmiotów inwestujących w nieruchomości biurowe, doskonale rozumiemy ich potrzeby. Wiemy jak ważne są kwestie współpracy z property managerami, raportowania do grupy, a także sprawnych rozliczeń podatkowych. Każdemu klientowi zapewniamy dedykowany zespół do obsługi.

 • Raportowanie – przygotowywanie raportów w wymaganym formacie
  • raporty z dokładnym podziałem kosztów rozliczanych na najemców oraz stanowiących koszt właściciela,
  • przygotowywanie skonsolidowanych raportów pokazujących dane dla portfela aktywów.
 • Obsługa VAT – przygotowywanie deklaracji VAT i możliwie najszybszy zwrot podatku VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości.
 • Kalkulacje podatku CIT.
 • Obsługa audytów statutowych oraz pakietów grupowych.
 • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych.
 • Bieżące doradztwo podatkowe i propozycje optymalizacji podatkowej – proponujemy i opracowujemy konkretne rozwiązania, które umożliwią minimalizację lub/i wyeliminowanie ryzyk oraz maksymalizację korzyści finansowych.
 • Weryfikacja poprawności wyliczeń kaucji wpłaconych przez najemców z saldami na dedykowanych rachunkach bankowych.
 • Rozliczenie inwestycji nieruchomościowej – w tym optymalizacja związana z ujawnieniem składników majątku i alokacją kosztów ogólnych.
 • Przygotowywanie danych do płatności.
 • Przygotowywanie raportu z przepływu środków pieniężnych.
 • Sprawozdawczość na potrzeby GUS, NBP.
 • Przygotowywanie deklaracji / informacji w zakresie podatku u źródła.

Pomagamy przejść przez cały proces inwestycyjny od zakupu gruntu, poprzez etap budowy aż po sprzedaż gotowych mieszkań. Jako jedna z niewielu firm oferujących obsługę księgowo-podatkową mamy pełną wiedzę i wypracowane rozwiązania, które pozwalają nam zapewnić najwyższej jakości wsparcie deweloperom mieszkaniowym.

Oprócz standardowych usług księgowych i doradztwa podatkowego oferujemy:

 • Przygotowywanie deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości.
 • Dbanie o prawidłową alokację kosztów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.
 • Pełna obsługa w zakresie podatków VAT i CIT – przygotowywanie deklaracji, zwroty podatku VAT.
 • Raporty i zestawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb, przygotowujemy m.in.: obszerne pakiety raportowe zgodnie z wytycznymi GAAP, wymaganiami inwestora. Tworzymy także inne zestawienia danych, m.in.: budżet, rachunek przepływów pieniężnych, politykę rachunkowości.
 • Sprawozdania finansowe – przygotowywanie sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź IFRS.
 • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych
 • Przygotowanie rozliczeń inwestycji w celu kalkulacji kosztu sprzedanych produktów, np. mieszkań, miejsc postojowych, komórek lokatorskich.

Sukces centrum handlowego to wypadkowa wielu czynników. Właściciele i najemcy, fundusze inwestycyjne, a także podmioty nimi zarządzające, które operują na rynku powierzchni handlowych, codziennie muszą podejmować szereg strategicznych decyzji, od których zależy powodzenie inwestycji.

Od lat specjalizujemy się w obsłudze księgowo-podatkowej centrów handlowych, doradzając i dostarczając fachowego wsparcia. Dzięki tym doświadczeniom naszą ofertę kompleksowego wsparcia w zakresie księgowo-podatkowym, prawnym, płacowym, a także w zakresie administrowania rachunkami bankowymi i płatnościami, wzbogaciliśmy o specyficzne i szczególnie ważne dla tej branży elementy.

 • Doradztwo w zakresie przyśpieszonego zwrotu podatku VAT przy nabyciu nieruchomości – kompleksowa i szybka procedura.
 • Optymalizacja podatkowa – proponujemy i opracowujemy konkretne rozwiązania, które umożliwiają minimalizację lub/i wyeliminowanie ryzyk oraz maksymalizację korzyści finansowych.
 • Due diligence – zapewniamy pełne wsparcie w procesie analizy firmy pod względem jej kondycji finansowej i podatkowej.
 • Doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości – wykazujemy oszczędności podatkowe, ujawniamy potencjalne ryzyka związane z nieujawnieniem budowli stanowiących przedmiot opodatkowania.
 • Raporty i zestawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb, przygotowujemy m.in.: obszerne raporty zarządcze zgodnie z wytycznymi GAAP lub wymaganiami inwestora. Tworzymy także, m.in.: budżet, rachunek przepływów pieniężnych, politykę rachunkowości.
 • Szczegółowe informacje o wynikach finansowych spółek w grupie takich jak rent collection tj. otwarte należności służące do windykacji. Raporty pokazujące różnice pomiędzy założonym budżetem a jego faktycznym wykonaniem.
 • Sprawozdania finansowe – przygotowywanie sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź IFRS oraz przygotowanie pełnomocnictw i uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe wraz ze złożeniem dokumentów do Urzędu Skarbowego i Sądu.
 • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych.
 • Obsługa audytów statutowych oraz pakietów grupowych.
 • Obsługa specyficznych transakcji – m.in. konwersja długu na kapitał, cesja pożyczek, połączenia lub likwidacje spółek, asset deal (transakcja na aktywach), share deal (transakcja na akcjach/udziałach).
 • Przygotowywanie deklaracji / informacji w zakresie podatku u źródła.
 • Wsparcie lub przejęcie obowiązku wystawiania faktur sprzedaży dla najemców w imieniu właściciela nieruchomości lub property managera.
 • Audyty podatkowe – dokonujemy przeglądów podatkowych, ujawniamy ryzyka podatkowe i wskazujemy sposoby ich eliminacji, przedstawiamy możliwe rozwiązania optymalizacyjne.
 • Doradztwo w zakresie skutków podatkowych związanych z wyjściem z inwestycji/jej sprzedażą.
 • Analiza umów najmu – pod kątem ewentualnych ryzyk podatkowych związanych z rozliczaniem zachęt dla najemcy (tenant incentives).
 • Doradztwo w zakresie stawek VAT na media refakturowane w ramach umów najmu.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych (pożyczki, usługi wewnątrzgrupowe).
 • Analiza prawnopodatkowa w zakresie zawartych umów najmu oraz funkcjonowania obiektu komercyjnego – w tym kwestie podatkowe dotyczące wydarzeń marketingowych dla najemców i ich klientów.

Parki logistyczne jak w soczewce skupiają specyfikę różnych branż. Dlatego też ich obsługa księgowo-podatkowa wymaga umiejętnego łączenia eksperckiej wiedzy, m.in. z zakresu obsługi nieruchomości, magazynowania, czy też logistyki i transportu.

Dzięki wieloletniej obsłudze parków logistycznych zgromadziliśmy unikalną wiedzę i doświadczenia niezbędne do zapewnienia najwyższego standardu usług. Gwarantujemy dedykowany zespół ekspertów w zakresie księgowości, podatków, prawa, który zapewnia wszechstronną obsługę.

Rozszerzony zakres usług księgowo-podatkowych

 • Rozliczanie wielofazowych inwestycji przy współpracy z kierownikiem budowy.
 • Sporządzanie bilansów i innych dokumentów na potrzeby uzyskania kredytów bankowych, a także rozliczanie kredytów.
 • Współpraca z zarządcami nieruchomości – uzgadnianie kosztów SCR i kosztów właściciela.
 • Przygotowywanie i nadzorowanie wszystkich płatności – włącznie z płatnościami kosztów dotyczących opłat eksploatacyjnych.

Dostęp do niezbędnych funkcji systemu F-K

 • Możliwość samodzielnego wystawiania faktur czynszowych w systemie księgowym oraz automatycznego wgrywania listy faktur przez zarządców nieruchomości.
 • Podgląd transakcji w systemie księgowym i samodzielne generowanie raportów.
 • Możliwość stosowania obiektów w systemie, czyli prowadzenia bardzo szczegółowego cost center.

A ponadto

 • Zamykanie ksiąg na dowolny dzień ustalony z klientem.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT i możliwie najszybszy zwrot podatku VAT.
 • Dodatkowa weryfikacja rozliczeń podatkowych przez dział podatkowy.
 • Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Implementowanie planów kont stosowanych przez klienta w całej grupie.
 • Przygotowywanie dokumentów/informacji/kalkulacji na potrzeby due diligence.

Anita Supel

Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl

Anita_Supel

Anita Supel

Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl

Back To Top