skip to Main Content

Nie powinno być zaskoczenia

W uzasadnienia do projektu dużej nowelizacji ustawy o VAT wskazano, że celem uchylenia ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT jest dostosowanie obecnych przepisów do dyrektywy VAT w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółki Aspiro (sygn. C-40/15). Bezpośrednią konsekwencją planowanych zmian będzie brak prawa do stosowania z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z VAT w zakresie usług opartych na podwykonawstwie czy outsourcingu wykonywanym przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających.

W uzasadnieniu do projektu prawodawca zapewnia, że zmiana nie będzie miała bezpośredniego wpływu na zakres zwolnień w przypadku usług finansowych oraz usług stanowiących element tych usług regulowanych uchylanym przepisem. Ma bowiem dotyczyć wyłącznie części składowych usługi ubezpieczeniowej wykonywanej przez podmiot trzeci. Wydaje się to jednak wątpliwe, skoro uchylany przepis odnosi się także do usług pomocniczych do usług finansowych (...) Pełna wersja artykułu.

Komentarz dot. nowelizacji VAT Katarzyny Koneckiej-Litkowiec, Senior Tax Specialist w KR Group, w „Gazecie Prawnej”.

Back To Top