skip to Main Content

Newsletter KR Group 13/2017

W numerze:

Pobierz

 

POWRÓT DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO

1 października 2017 r. weszła w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, która przywróciła kryteria wiekowe funkcjonujące do 31 grudnia 2012 r. Tym samym zamiast wieku 67 zarówno u kobiet jak i mężczyzn, mamy ponownie uprawnienia emerytalne po osiągnięciu 60 lat kobiety oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Zmiana ta niesie za sobą konieczność zweryfikowania okresu ochronnego u starszych pracowników.

Dla przypomnienia – zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia uniemożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pracownicy, którzy w dniu wejścia ustawy w życie, byli już objęci ochroną stosunku pracy lub mieliby taką ochronę, gdyby byli zatrudnieni w tym dniu, nadal korzystają z przepisu art. 39 KP do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego wyliczonego wg zasad obowiązujących do 30 września 2017 r.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które według dotychczasowych przepisów nie podlegały ochronie, jednak osiągną wiek emerytalny dla swojej płci (60 lub 65) przed upływem 4 lat od wejścia w życie ustawy obniżającej wiek. Osoby takie podlegają ochronie przez 4 lata, liczonej począwszy od 1 października 2017 r. Oznacza to, że tacy pracownicy mogą być chronieni nawet wtedy, gdy ukończą wiek uprawniający do emerytury. Ta sama zasada dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy nie były pracownikami a osiągną obniżony wiek emerytalny w ciągu 4 lat, od 1 października 2017 r.

Obniżenie wieku nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę wraz z osiągnięciem stosownie do płci wieku 60 czy 65 lat. Rząd zachęca do kontynuacji zatrudnienia w celu uniknięcia drastycznego obniżenia środków pieniężnych po przejściu na emeryturę.

JEDNO KONTO W ZUS

ZUS postanowił ułatwić wpłaty składek oraz obniżyć koszty wynikające z tego tytułu.

Dotychczas większość płatników obowiązywały trzy konta dotyczące funduszu składek społecznych, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy. Niektórzy dodatkowo muszą opłacać Fundusz Emerytur Pomostowych.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie zobowiązany do wpłacania łącznej wartości składek na jeden numer konta.

Numer ten będzie nadawany indywidualnie każdemu płatnikowi i sam w sobie będzie pełnił funkcję identyfikatora płatnika, dlatego kluczową kwestią będzie prawidłowe wpisywanie go w przelewie.

ZUS zobowiązał się dostarczyć informację o koncie do końca 2017 r. Informacja ma być przekazywana zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty papierowej jak również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Wpłaty robione po 1 stycznia 2018 r. za składki dotyczące grudnia 2017 r. na dotychczasowe konta nie będą realizowane, ponieważ konta mają zostać zamknięte.

Back To Top