skip to Main Content

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze:

  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców.
    Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
  • Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych.
    Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

 

Pobierz

Back To Top