skip to Main Content

Newsletter KR Group 06/2018

W numerze:

 • Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych.
  Nowe regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw.
  Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018 r. w ustawie dodano art. 15e.
 • Firmy inwestujące w najem nieruchomości (F.I.N.N.), a preferencje podatkowe.
  25 kwietnia 2018 r. pojawił się nowy projekt ustawy przyznający preferencje na gruncie podatków dochodowych firmom inwestującym w najem nieruchomości oraz ich akcjonariuszom. Projekt ten reguluje kwestie dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek zależnych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców.
  Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

 

Pobierz

Back To Top