skip to Main Content

Newsletter KR Group 05/2018

W numerze:

 • Grupowa interpretacja prawa podatkowego.
  Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego, przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową.
 • Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny.
  3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca cen transferowych. Jest to już kolejna interpretacja dotycząca obowiązku dokumentacji podatkowych odnosząca się do regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej.
  3 kwietnia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną z dnia 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201. 6.2018) w zakresie obowiązku sporządzania, przeglądu oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej. Interpretacja ma zastosowanie w szczególności do transakcji finansowych, np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia.
 • Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT.
  W dniu 14 marca 2018 r., w skutek naszych działań, udało się uzyskać pozytywne dla naszych klientów indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT.

Pobierz

Back To Top