skip to Main Content

Newsletter KR Group 04/2018

W numerze:

 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych.
  15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca obowiązków cen transferowych.
  Od 1 stycznia 2017 r. weryfikacja obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalana jest zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Treść nowych przepisów, już w momencie opublikowania, wywołała kontrowersje dotyczące możliwości ich interpretacji.
 • Objęcie akcji w kapitale a obowiązek dokumentacyjny cen transferowych.
  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowisko MF w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z objęciem przez podatnika w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej oraz w związku  z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego tej spółki.
 • Wkłady pieniężne a powstanie przychodu.
  Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Usunięcie sformułowania „(…) w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część” wywołało spore wątpliwości wśród podatników.
 • Kolejna nowelizacja przepisów VAT – czego dotyczą zmiany.
  27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najnowsze zmiany w ustawie stanowią kolejny etap uszczelnienia systemu VAT oraz doprecyzowują już wprowadzone w tym zakresie środki.

Pobierz

Back To Top