skip to Main Content

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze:

 • Innovation box.
  Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Powstanie zakładu w Polsce – polskie orzecznictwo, a BEPS 7.
  Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy podatkowe często nie nadążają za zmieniającą się gospodarką, OECD wyszło z inicjatywą, której celem jest wyeliminowanie praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Jej efektem jest spisanie 15 działań, tzw. BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych – kolejne wątpliwości.
  Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową konstrukcję podatku dochodowego, potocznie nazwaną minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych lub podatkiem od galerii handlowych. Przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski.
 • Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wykazy podatników VAT.
  13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana także ustawą STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), która znowelizowała m.in. ustawę o VAT.

Pobierz

Back To Top