skip to Main Content

Newsletter KR Group 01/2018

W numerze:

 • CIT-TP.
  Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP).
 • Nadużycie prawa do podatku naliczonego musi zostać odpowiednio przez organ udowodnione.
  18 grudnia 2017 r. zapadł ważny wyrok NSA uchylający korzystny dla fiskusa wyrok I instancji.
 • Wypłata środków w ramach gwarancji czynszowej a VAT.
  29 grudnia 2017 r. została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna w zakresie wypłaty środków w ramach udzielonej gwarancji na uzyskanie określonego przychodu operacyjnego przez właściciela nieruchomości, w której organ orzekł, że ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • Wspieranie nowych inwestycji.
  Kolejny, poprawiony, projekt Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, uzupełniony projektami rozporządzeń wykonawczych, potwierdza zasadniczy kierunek zmian przyjęty przez resort finansów i gospodarki. Pomimo wyraźnego opóźnienia działań legislacyjnych, przygotowany przez Ministerstwo na 2018 rok „pakiet” zmian uzupełniony będzie o instrument, który może stać się znaczącym elementem wsparcia dla przedsiębiorców i zachętą do podejmowania działań inwestycyjnych.

Pobierz

Back To Top