skip to Main Content

Nabycie artykułów spożywczych dla pracowników – prawo do odliczenia podatku VAT

W ostatnim czasie zmienia się podejście Organów Podatkowych, w zakresie możliwości odliczania podatku VAT, od zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych dla pracowników, czego wyrazem jest stanowisko zajmowane w tej kwestii przez Ministerstwo Finansów w wydawanych ostatnio interpretacjach indywidualnych.

  1. Dotychczasowe podejście Organów Podatkowych
    • Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu artykułów spożywczych zarówno dla pracowników jak i kontrahentów wynika z faktu, że pomiędzy sprzedażą opodatkowaną a zakupami zachodzi pośredni związek, który jest wystarczający, aby dokonać odliczenia podatku VAT.
  2. Nowe podejście Organów Podatkowych
    • Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, przysługuje tylko w zakresie nabycia dla pracowników tzw. „podstawowych artykułów spożywczych” [tj. kawa, herbata, mleko, woda mineralna, cukier], których obowiązek wynika z odrębnych przepisów, tzn. z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 26 stycznia 2015 r. (sygn. ITPP1/443-1369/14/MN).
    • Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu słodyczy lub przekąsek i owoców przysługuje tylko wówczas, gdy mają być one spożyte na spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych [nie w trakcie bieżącej pracy pracowników] – m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 4 marca 2015 r. (sygn. IPTPP4/443-863/14-4/BM).

W przypadku, gdy powyższa linia interpretacyjna zostanie utrzymana, należy liczyć się z ryzykiem kwestionowania przez Organy Podatkowe prawa do odliczania podatku VAT, od zakupu dla pracowników art. spożywczych innych niż podstawowe.

Back To Top