skip to Main Content

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wykazy podatników VAT

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana także ustawą STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), która znowelizowała m.in. ustawę o VAT.

Ważnym elementem zmian, będącym konsekwencją wskazanej ustawy, jest udostępnienie przez Ministerstwo Finansów wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT. Do tej pory funkcjonował wyłącznie wykaz czynnych podatników VAT. Jak czytamy na stronie Ministerstwa, narzędzie to ma za zadanie ułatwić ocenę i umożliwić weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Wyszukiwarka została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MF. Wprowadzone wykazy obejmują:

  • podmioty, dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji – podmioty niezarejestrowane,
  • podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT – podmioty wykreślone,
  • podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona – podmioty przywrócone.

Informacje publikowane na tzw. czarnej liście z pewnością okażą się użyteczne dla podatników VAT i mają przyczynić się do prawidłowego wykonywania ich obowiązków. Możliwość skorzystania z danych udostępnionych w wykazach przełoży się na zmniejszenie ryzyka nieświadomego udziału w tzw. karuzelach VAT.

Informacji należy szukać według numeru NIP lub też wpisując fragment nazwy podmiotu oraz wskazując interesujący nas wykaz. Wyniki wyszukiwania obejmują m.in.: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, NIP, REGON, numer KRS, dane dotyczące pełnomocnika czy prokurenta. Co ważne, w wykazach znajdziemy także datę rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia czy przywrócenia do rejestru oraz podstawę prawną odmowy lub wykreślenia podmiotu.

Podkreślić należy, że w myśl art. 20 wskazanej ustawy, wykazy dotyczą podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, których rejestracja została przywrócona albo podmiotów które zostały wykreślone, począwszy od 1 stycznia 2017 r. Wykaz odnosi się także do podmiotów wykreślonych z rejestru jako podatników VAT, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., o ile informacje dotyczące tych podmiotów znajdują się w Centralnym Rejestrze Podatników – Krajowej Ewidencji Podatników.

Przedsiębiorca, który chce zweryfikować uczciwość kontrahenta musiał do tej pory sprawdzić zarówno istniejący wcześniej wykaz czynnych podatników VAT znajdujący się na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Portal Podatkowy, jak i funkcjonujący od stycznia wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niestety, informacje znajdujące się w obu wykazach mogą być niespójne. Okazuje się, że przedsiębiorca może jednocześnie znajdować się w wykazie czynnych podatników VAT i podmiotów, którym odmówiono rejestracji. Dzieje się tak, ponieważ podatnik, który nie został zarejestrowany ma możliwość złożenia ponownego wniosku u naczelnika innego urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów zapowiada prace nad ulepszeniem systemów, jednak trzeba będzie na nie jeszcze poczekać. Od stycznia 2019 r. resort planuje uruchomić poszerzony wykaz czynnych podatników VAT, który w założeniu powinien pozwolić na automatyczne gromadzenie danych na temat podatnika.

Back To Top