skip to Main Content

MF zaostrza przepisy dotyczące prawa do odliczania podatku VAT

4 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – obecnie projekt znajduje się w Komisji Finansów Publicznych. Jedną z wprowadzonych zmian do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, jest zaostrzenie przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów, dla których podatnikiem jest nabywca (...)

Pełna wersja artykułu Moniki Smagi, Senior Tax Specialist KR Group, w "TaxFin", 4.01.2017.

Back To Top