skip to Main Content

Kolejna grupa przedsiębiorców prześle pliki JPK

Rozmowa z Moniką Smagą, Senior Tax Specialist KR Group, w dzienniku „Rzeczpospolita” (Dobra Firma).

Rz: Kto i do kiedy musi wywiązać się z obowiązku raportowania w trybie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego?

Monika Smaga: Termin powstania obowiązku przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (JPK) został uzależniony od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest wielkość przedsiębiorcy określana na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, drugim – rodzaj przesyłanej struktury. Podatników, ze względu na liczbę zatrudnionych osób, wysokość obrotów oraz sumę aktywów, kwalifikujemy jako mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców. Natomiast struktury JPK dzielimy na (...) Pełna wersja artykułu.

Back To Top