skip to Main Content
Payroll concept with smartphone on white table

Kadry i płace

Planujesz biznes w Europie Środkowo-Wschodniej? A może prowadzisz już firmę i poszukujesz sprawnej, szybkiej i niezawodnej obsługi kadrowo-płacowej swoich pracowników? Skorzystaj z usług naszego doświadczonego zespołu!

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie kalkulacji wynagrodzeń na poziomie lokalnym i międzynarodowym z uwzględnieniem optymalizacji obciążeń podatkowych. Służymy pomocą w zakresie sporządzania umów, naliczania płac, sporządzania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, prowadzenia teczek osobowych oraz rozliczania ewidencji czasu pracy. Wspieramy pracowników klientów w prawidłowym rozliczeniu rocznym PIT.

Obsługujemy firmy zarejestrowane w Polsce, w Czechach, Rumunii i na Węgrzech, jak i firmy oddelegowujące pracowników do, jak i z tych krajów, klientów korporacyjnych niezależnie od branży, agencje pracy tymczasowej. Mamy bogate doświadczenie w rozliczaniu składkowo-podatkowym pracowników zagranicznych firm zatrudniających na terenie Polski pracowników bez tworzenia oddziału czy przedstawicielstwa.

Nasze atuty:

 • nie zawierzamy ślepo kalkulacjom systemów kadrowo-płacowych – naszym znakiem szczególnym jest weryfikacja naliczeń, dlatego wszystkie kontrole ZUS u naszych klientów zakończyły się pozytywnie,
 • doświadczenie w obsłudze firm zagranicznych zatrudniających pracowników na terenie Polski, Czech, Rumunii, Węgier (również w sytuacji gdy składki na ubezpieczenie społeczne opłaca firma jak i gdy pracownik przejmuje obowiązki płatnika składek),
 • sporządzanie szczególnie złożonych kalkulacji – wynagrodzenia wieloskładnikowe (nawet do 20 zmiennych),
 • analizy sytuacji podatkowej oraz rozliczenia podatkowe pracowników – cudzoziemców z firm zagranicznych,
 • tworzenie dowolnych raportów i zestawień kadrowo-płacowych na potrzeby klientów (np. ważność badań okresowych i szkoleń BHP, wykształcenie, wiek, stan zatrudnienia, średnie zatrudnienie, koszty zatrudnienia, zestawienie wypłaty poszczególnych składników za dany okres),
 • elastyczne podejście do systemu kadrowo-płacowego – obsługa zarówno na własnym systemie IT lub systemie klienta,
 • szybka reakcja na zapytania klienta, rzetelność i terminowość,
 • podejmujemy się projektów związanych z audytami kadrowymi, płacowymi i podatkowymi.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników.
 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników w oparciu o dostarczone przez klienta dokumenty.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnianych i odchodzących pracowników (według wzoru klienta), umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (wg wzoru klienta).
 • Tworzenie wzorów dokumentów kadrowych, np. umów stosownie do potrzeb klienta.
 • Ewidencja badań medycyny pracy oraz szkoleń BHP.
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie, inne absencje.
 • Wymiana informacji/dokumentacji z ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (wnioski, zwolnienia lekarskie) oraz systemu Płatnik ZUS (wysyłanie dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców).
 • Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli PIP i wsparcie w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych.
 • Archiwizacja dokumentacji pracowniczej byłych pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników.
 • Ewidencja umów.
 • Przygotowywanie uzgodnionych raportów kadrowych.
 • Sprawozdawczość GUS.
 • Udostępnianie pracownikom klienta dostępu do systemu poprzez www w celu:
  • weryfikacji aktualności danych,
  • składania e-wniosków urlopowych,
  • odbierania e-pasków.
 • Comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta.
 • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON.
 • Przygotowywanie plików do przelewów.
 • Przygotowywanie e–pasków (paski papierowe dodatkowo płatne).
 • Rozliczanie zajęć komorniczych na wynagrodzeniach.
 • Przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.
 • Rozliczanie czasu pracy (nadgodziny) i absencji.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeniowych PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8R, PIT-8C.
 • Przygotowanie raportu płacowego wg uzgodnionego z klientem wzorca.
 • Ustalanie wysokości odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów.
 • Kalkulacja należności dla członków zarządu.
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, podatkowe oraz wierzycieli (komorników).
 • Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli ZUS, itp. i wsparcie w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych.
 • Wymiana informacji/dokumentacji z ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (wnioski) oraz systemu Płatnik ZUS (deklaracje).
 • Raporty roczne IMIR (dawne RMUA).

a ponadto:

 • Wsparcie w czasie kontroli/audytów
 • Audyty kadrowe/płacowe
 • Sprawozdawczość GUS
 • Rozliczanie ZFŚS
 • Porady z zakresu przepisów KP, PIT i ZUS
 • Analiza grafików czasu pracy.

Ilona Węgłowska-Hajnus

Payroll Director

T: (+48) 22 262 83 06
@: i.weglowska-hajnus@krgroup.pl

Publikacje i artykuły

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt…

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu: Minimalne wynagrodzenie. Kwota wolna od podatku. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla…

Broszury

About KR Group_one-pager_Strona_1

About KR Group

Ilona Węgłowska-Hajnus

Payroll Director

T: (+48) 22 262 83 06
@: i.weglowska-hajnus@krgroup.pl

Back To Top