skip to Main Content
Slide 1
Usługi kadrowo-płacowe

Obniż koszty obsługi kadrowo-płacowej nawet o 30%

Obniżenie kosztów o 30%

Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej to realna oszczędność dostępna od ręki. Używane przez nas narzędzia, autorskie rozwiązania oraz elastyczne podejście do organizacji procesów pozwala nam zoptymalizować koszty w Twojej firmie.

Kadry i płace

Dostęp do nowoczesnych technologii i systemów
Nasze narzędzia umożliwiają integrację z dowolnymi rozwiązaniami po stronie klienta, jak i również pozwalają na elastyczną konfigurację dostępów oraz generowanie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W naszym portfolio znajdują się:

ENOVA365

Pulpity Kierownika i Pracownika

Międzynarodowe platformy kadrowo-płacowe

Narzędzia planowania i rozliczania czasu pracy

Partnerskie podejście do współpracy
W realizacji usług kadrowo-płacowych kierujemy się przede wszystkim specyfiką branży oraz zmiennymi wymaganiami rynku pracy. Szanujemy indywidualne potrzeby klienta, stawiając na maksymalną elastyczność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Najwyższe standardy obsługi klienta
W codziennej pracy przyświecają nam standardy zdefiniowane w Payroll and HR Service Level Agreement. Wiedzę praktyczną łączymy z doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych korporacji oraz znajomością przepisów prawa pracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Umiejętność rozbudowy i skalowania rozwiązań kadrowo-płacowych do zmieniających się potrzeb klienta – przykład sieci detalicznych.

KacperKosowiczzdjecie

Kacper Kosowicz

Business Development & Marketing Director CEE

T: (+48) 22 262 81 88
@: k.kosowicz@krgroup.pl

T: (+48) 22 262 81 00
@: office@krgroup.pl

Oferta

Oferujemy usługi w obszarach:

 • outsourcing procesów kadrowych
 • outsorucing procesów płacowych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • audyt procesów kadrowo-płacowych

Co zyskujesz z KR Group?

usluga1payroll

Skrócenie czasu i zoptymalizowanie procesów  zatrudniania pracowników

usluga2payroll

Automatyzację i optymalizację procesu obiegu wniosków pracowniczych online

usluga3payroll

Bezpieczny, praktyczny i mobilny dostęp do danych dla managerów i pracowników klienta

usluga4payroll

Optymalizację procesów kadrowo-płacowych

usluga5payroll

Raporty płacowe pozwalające na integrację danych wg potrzeb klienta

usluga6payroll

Dostarczenie praktycznych narzędzi do planowania i rozliczania czasu pracy – integrujących się z dowolnym systemem klienta

czaspracy

Wdrożenie kompleksowej usługi w zakresie kadr i płac oraz zbudowanie rozwiązań dostosowanych do ewoluujących wraz z rozwojem potrzeb firmy w branży retail.

Główne założenia:

 • uwzględnienie długoterminowych potrzeb klienta (od start-up’u do kilkudziesięciu sklepów);
 • dostarczenie praktycznego i elastycznego narzędzia do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników i zleceniobiorców;
 • ułatwienie dostępu do danych kadrowo-płacowych dla managerów;
 • sprawna wymiana danych i elektroniczny obieg wniosków pracowniczych;
 • zapewnienie dostępu do danych oraz kontrola procesów kadrowo-płacowych dla HR Koordynatora klienta;
 • automatyczne gromadzenie danych z rozproszonych strukturalnie i lokalizacyjnie biur;
 • automatyczne generowanie raportów z danymi kadrowo-płacowymi przez klienta.

Proponowane rozwiązania:

Pulpity Managera – narzędzie umożliwia dostęp do danych kadrowych pracownika (m.in. uwzględnia dane dotyczące warunków zatrudnienia, historii zatrudnienia, szkoleń, uprawnień pracowniczych, bhp, badań lekarskich, limitów urlopowych oraz umożliwia elektroniczne zatwierdzanie wniosków urlopowych)

Pulpity Pracownika – narzędzie ułatwia pracownikowi dostęp do danych osobowych, kadrowych i płacowych oraz elektroniczne wnioskowanie o zmianę danych m.in adresowych, rachunku bankowego; możliwość elektronicznego wnioskowania o urlop, dostęp do wykazu nieobecności, kontrola limitów urlopowych, dostęp do danych płacowych – pasek wypłaty, składki ZUS, PIT.

Dostęp do systemu kadrowo płacowego dla HR Koordynatora – rozwiązanie umożliwia podgląd danych kadrowo-płacowych pracowników w dowolnym czasie oraz ułatwia możliwość samodzielnego generowania raportów w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie oraz integrację z innymi systemami.

Rozbudowa grafików czasu pracy ułatwiająca planowanie pracy w zespołach w sposób elastyczny, dostosowany do warunków i możliwości rynku pracy.

Rozbudowa raportów dotyczących czasu pracy uwzględniająca wymagania klienta w zakresie rozliczania czasu pracy zgodnie z przyjętą polityka kadrową.

Efekt podjętych działań:

 • ograniczenie czasu i nakładu pracy w związku z  procedurami planowania i rozliczania czasu pracy – w sposób zgodny z przepisami kodeksu pracy, a jednocześnie umożlwiający managerom sklepów na elastyczne planowanie i rozliczanie czasu pracy całego zespołu;
 • ułatwienie managerom sklepów planowania niezbędnych zasobów na każdą godzinę pracy sklepu oraz zagwarantowanie managerom sklepów kontroli czasu pracy;
 • zagwarantowanie stałego dostępu do aktualnych i kompletnych danych kadrowo-płacowych dla osób upoważnionych przez klienta.
50procent

Nieefektywny i czasochłonny proces wyliczania wynagrodzenia pracowników etatowych za pracę „autorską” klienta IT, pozwalający  na zastosowanie schematu podatkowego uwzględniającego części wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu.

Proponowane rozwiązania:

Pulpity Managera – narzędzie umożliwia dostęp do danych kadrowych pracownika (m.in. uwzględnia dane dotyczące warunków zatrudnienia, historii zatrudnienia, szkoleń, uprawnień pracowniczych, bhp, badań lekarskich, limitów urlopowych oraz umożliwia elektroniczne zatwierdzanie wniosków urlopowych)

Efekt podjętych działań:

 • ułatwienie klientowi ewidencjonowania, kontroli rozliczeń czasu pracy oraz rzeczywistych kosztów wynagrodzenia pracowników za prace autorską;
 • optymalizacja procesu raportowania danych płacowych i księgowych w sposób pozwalający na integrację z raportami grupowymi przyjętych centralnie dla wszystkich międzynarodowych oddziałów klienta.
rotacja

Nieefektywny i czasochłonny proces zatrudniania pracowników, od zakończenia rekrutacji (decyzji o zatrudnieniu) do rozpoczęcia pracy w organizacji o rozproszonej strukturze i dużej fluktuacji pracowników. Realna potrzeba maksymalnego skrócenia czasu na procedury zatrudnienia oraz konieczność zwiększenia efektywności procesów związanych z dużą liczbą zatrudnianych pracowników, w tym samym czasie, w wielu miejscach w Polsce.

Proponowane rozwiązania:

Autorskie narzędzie KRG:

kwestionariusze gwarantujące kompletność danych wymaganych do sporządzenia umowy, wymaganych prawem pracy załączników oraz prawidłowego naliczenia wynagrodzenia (pod względem uprawnień ZUS, ulg podatkowych, KUP), jak również zarejestrowania członków rodziny do ZUS.

automatyczny import danych kadrowo-płacowych do systemu kadrowo-płacowego

elektroniczne kwestionariusze osobowe pracownika wraz z załącznikami

automatyczne generowanie umowy oraz załączników do umowy

Efekt podjętych działań:

 • ograniczenie czasu i nakładu pracy związanego z procedurami zatrudnienia do minimum;
 • wyeliminowanie manualnej pracy związanej z wprowadzaniem danych do systemu kadrowo-płacowego;
 • wyeliminowanie załączników w wersji papierowej;
 • możliwość zebrania kompletnych danych kadrowo-płacowych do przygotowania umów i innych dokumentów dot. zatrudnienia oraz wygenerowanie dokumentów do podpisu pracownika – od dowolnej liczby osób, z dowolnego miejsca w kraju i za granicą, w tym samym czasie
ORGANIZACJA CZASU PRACY
czaspracy

Wdrożenie kompleksowej usługi w zakresie kadr i płac oraz zbudowanie rozwiązań dostosowanych do ewoluujących wraz z rozwojem potrzeb firmy w branży retail.

Główne założenia:

 • uwzględnienie długoterminowych potrzeb klienta (od start-up’u do kilkudziesięciu sklepów);
 • dostarczenie praktycznego i elastycznego narzędzia do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników i zleceniobiorców;
 • ułatwienie dostępu do danych kadrowo-płacowych dla managerów;
 • sprawna wymiana danych i elektroniczny obieg wniosków pracowniczych;
 • zapewnienie dostępu do danych oraz kontrola procesów kadrowo-płacowych dla HR Koordynatora klienta;
 • automatyczne gromadzenie danych z rozproszonych strukturalnie i lokalizacyjnie biur;
 • automatyczne generowanie raportów z danymi kadrowo-płacowymi przez klienta.

Proponowane rozwiązania:

Pulpity Managera – narzędzie umożliwia dostęp do danych kadrowych pracownika (m.in. uwzględnia dane dotyczące warunków zatrudnienia, historii zatrudnienia, szkoleń, uprawnień pracowniczych, bhp, badań lekarskich, limitów urlopowych oraz umożliwia elektroniczne zatwierdzanie wniosków urlopowych)

Pulpity Pracownika – narzędzie ułatwia pracownikowi dostęp do danych osobowych, kadrowych i płacowych oraz elektroniczne wnioskowanie o zmianę danych m.in adresowych, rachunku bankowego; możliwość elektronicznego wnioskowania o urlop, dostęp do wykazu nieobecności, kontrola limitów urlopowych, dostęp do danych płacowych – pasek wypłaty, składki ZUS, PIT.

Dostęp do systemu kadrowo płacowego dla HR Koordynatora – rozwiązanie umożliwia podgląd danych kadrowo-płacowych pracowników w dowolnym czasie oraz ułatwia możliwość samodzielnego generowania raportów w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie oraz integrację z innymi systemami.

Rozbudowa grafików czasu pracy ułatwiająca planowanie pracy w zespołach w sposób elastyczny, dostosowany do warunków i możliwości rynku pracy.

Rozbudowa raportów dotyczących czasu pracy uwzględniająca wymagania klienta w zakresie rozliczania czasu pracy zgodnie z przyjętą polityka kadrową.

Efekt podjętych działań:

 • ograniczenie czasu i nakładu pracy w związku z  procedurami planowania i rozliczania czasu pracy – w sposób zgodny z przepisami kodeksu pracy, a jednocześnie umożlwiający managerom sklepów na elastyczne planowanie i rozliczanie czasu pracy całego zespołu;
 • ułatwienie managerom sklepów planowania niezbędnych zasobów na każdą godzinę pracy sklepu oraz zagwarantowanie managerom sklepów kontroli czasu pracy;
 • zagwarantowanie stałego dostępu do aktualnych i kompletnych danych kadrowo-płacowych dla osób upoważnionych przez klienta.
50% KUP NA ETACIE
50procent

Nieefektywny i czasochłonny proces wyliczania wynagrodzenia pracowników etatowych za pracę „autorską” klienta IT, pozwalający  na zastosowanie schematu podatkowego uwzględniającego części wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu.

Proponowane rozwiązania:

Pulpity Managera – narzędzie umożliwia dostęp do danych kadrowych pracownika (m.in. uwzględnia dane dotyczące warunków zatrudnienia, historii zatrudnienia, szkoleń, uprawnień pracowniczych, bhp, badań lekarskich, limitów urlopowych oraz umożliwia elektroniczne zatwierdzanie wniosków urlopowych)

Efekt podjętych działań:

 • ułatwienie klientowi ewidencjonowania, kontroli rozliczeń czasu pracy oraz rzeczywistych kosztów wynagrodzenia pracowników za prace autorską;
 • optymalizacja procesu raportowania danych płacowych i księgowych w sposób pozwalający na integrację z raportami grupowymi przyjętych centralnie dla wszystkich międzynarodowych oddziałów klienta.
ZWIĘKSZONA ROTACJA PRACOWNIKÓW
rotacja

Nieefektywny i czasochłonny proces zatrudniania pracowników, od zakończenia rekrutacji (decyzji o zatrudnieniu) do rozpoczęcia pracy w organizacji o rozproszonej strukturze i dużej fluktuacji pracowników. Realna potrzeba maksymalnego skrócenia czasu na procedury zatrudnienia oraz konieczność zwiększenia efektywności procesów związanych z dużą liczbą zatrudnianych pracowników, w tym samym czasie, w wielu miejscach w Polsce.

Proponowane rozwiązania:

Autorskie narzędzie KRG:

kwestionariusze gwarantujące kompletność danych wymaganych do sporządzenia umowy, wymaganych prawem pracy załączników oraz prawidłowego naliczenia wynagrodzenia (pod względem uprawnień ZUS, ulg podatkowych, KUP), jak również zarejestrowania członków rodziny do ZUS.

automatyczny import danych kadrowo-płacowych do systemu kadrowo-płacowego

elektroniczne kwestionariusze osobowe pracownika wraz z załącznikami

automatyczne generowanie umowy oraz załączników do umowy

Efekt podjętych działań:

 • ograniczenie czasu i nakładu pracy związanego z procedurami zatrudnienia do minimum;
 • wyeliminowanie manualnej pracy związanej z wprowadzaniem danych do systemu kadrowo-płacowego;
 • wyeliminowanie załączników w wersji papierowej;
 • możliwość zebrania kompletnych danych kadrowo-płacowych do przygotowania umów i innych dokumentów dot. zatrudnienia oraz wygenerowanie dokumentów do podpisu pracownika – od dowolnej liczby osób, z dowolnego miejsca w kraju i za granicą, w tym samym czasie

Ograniczenie długości procesu zbierania danych nawet o 60%

Pomagamy pracodawcom zoptymalizować czasochłonne procesy kadrowo-płacowe dzięki naszym usługom w obszarze:

OUTSOURCING PROCESÓW KADROWYCH

 • Zbieranie danych osobowych niezbędnych do zatrudnienia
 • Przygotowywanie umów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Rejestrowanie pracowników/zleceniobiorców oraz członków ich rodzin w ZUS
 • Przygotowywanie raportów o kończących się umowach, ważności badań lekarskich czy szkoleń BHP
 • Przygotowanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem
 • Przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop oraz innych należności
 • Wyrejestrowanie pracowników/zleceniobiorców oraz członków ich rodzin w ZUS
 • Zakładanie i aktualizacja teczek akt osobowych
 • Digitalizacja akt osobowych pracowników (e-teczki)
 • Outsourcing procesu przejścia na e-teczki akt osobowych oraz skrócenia okresu przechowywania akt osobowych pracowników
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w systemie kadrowo-płacowym w dowolnym systemie czasu pracy
 • Monitorowanie uprawnień i limitów urlopowych pracowników
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników, monitorowanie limitów określonych przepisami prawa, generowanie raportów w formacie i terminach uzgodnionych z klientem
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na wniosek pracownika
 • Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania dotyczące spraw osobowych pracowników
 • Obsługa wniosków pracowniczych związanych ze zmianami danych takich jak rachunek bankowy, adres, inne dane osobowe
 • Obsługa wniosków pracowników związanych z uprawnieniami rodzicielskimi

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Analiza warunków zatrudnienia i doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa w krajach Europy Środkowo-Sschodniej.
 • Doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących procesów kadrowych oraz obowiązków pracodawców w przypadku zmian organizacyjnych czy łączenia spółek.
 • Doradztwo w zakresie implementacji procedur i dokumentów zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

OUTSOURCING PROCESÓW PŁACOWYCH

 • Weryfikacja miesięcznych danych płacowych oraz naliczenie listy płac
 • Sporządzanie listy płac w terminach oraz formatach uzgodnionych z klientem (PL/ANG)
 • Rozliczanie zajęć komorniczych na wynagrodzeniach
 • Dostarczanie miesięcznych pasków płacowych pracowników oraz IMIR (e-paski płacowe)
 • Sporządzanie i składanie informacji podatkowych PIT-11 (e-PIT)
 • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń dla pracowników
 • Przygotowywanie, weryfikowanie i wysyłka miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z ZUS, US, PFRON, obsługa PIT-4R i PIT-8AR
 • Przygotowanie i składanie miesięcznych raportów rozliczeniowych z ZUS, US, PFRON i przekazanie ich w formacie uzgodnionym z klientem
 • Sporządzanie i składanie raportu ZUS IWA
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów księgowych, płacowych w formacie uzgodnionym z klientem (PL/ANG)
 • Zarządzanie procesem płatności według wytycznych klienta przy użyciu systemu bankowości internetowej
 • Monitorowanie terminów płatności
 • Autoryzowanie płatności

AUDYT PROCESÓW KADROWO-PŁACOWYCH

 • Audyt procesów kadrowo-płacowych
 • Usługi doradcze w zakresie optymalizacji i usprawnienia funkcjonalności procesów  HR
 • Audyt regulaminów i dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Usługi doradcze w zakresie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Audyt dokumentacji dotyczącej danych osobowych
 • Usługi doradcze w zakresie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Szkolenia dla managerów dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w świetle obowiązujących przepisów
 • Raport na temat wniosków i rozwiązań po przeprowadzonym audycie
Olga.Mochocka

Olga Mochocka

Payment administration Manager

T: (+48) 22 262 81 85
@: o.mochocka@krgroup.pl

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my błyskawicznie sporządzimy wstępną ofertę.

 • - wybierz usługę -
 • Ceny transferowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Ekspansja w regionie CEE
 • Inne
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Kadry i płace
 • Księgowość i sprawozdawczość zarządcza
 • Przedstawicielstwo podatkowe
 • Usługi celne
 • Usługi korporacyjne
 • VAT Compliance
 • Zarządzanie płatnościami
- wybierz usługę -
Pole wymagane
Pole wymagane
 • - wybierz państwo -
 • Polska
 • Czechy
 • Węgry
 • Rumunia
- wybierz państwo -
Pole wymagane
Pole wymagane
Firma / Instytucja
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię
Pole wymagane
Pole wymagane
Nazwisko
Pole wymagane
Pole wymagane
Telefon (z numerem kierunkowym)
Pole wymagane
Pole wymagane
Adres email
Pole wymagane
Pole wymagane
Wpisz treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Back To Top