skip to Main Content

Innovation box

Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Projekt zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, którzy uzyskają przychód z tytułu komercjalizacji praw własności intelektualnej. Należy zauważyć, że Polskę, pod względem działań na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek, dzieli daleki dystans do krajów wysoko rozwiniętych. Jednak jak zapowiada Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz, Polacy zawsze byli bardzo innowacyjnym narodem. Projekt ma na celu wynagrodzić osoby inwestujące w rozwój prac badawczo-naukowych. W przypadku, gdy przedsiębiorca opatentuje lub wypracuje nową technologię, urządzenie bądź usługę do tej pory nieznaną, to w momencie uzyskania dochodu z jego sprzedaży będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki CIT, nie większej niż 4%.

Jak zapewnia Pani Minister, w swojej pracy skupia się na tworzeniu dobrej jakości prawa oraz zminimalizowaniu biurokracji, a wszystko po to, by jak najwięcej pieniędzy pozostawało w kieszeniach przedsiębiorców, które to następnie mogliby inwestować także w ryzykowane przedsięwzięcia jakimi są badania i rozwój oraz nowe technologie. Ministerstwo przekonuje, że tworząc każdy projekt największą uwagę poświęca małym przedsiębiorcom, także w tym przypadku zwraca się uwagę, aby podjęte działania skłoniły tę grupę do inwestowania.

Przygotowywany projekt ma być innowacyjnym rozwiązaniem dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Pani Minister deklaruje, że w swojej dalszej pracy chce skupić się na tworzeniu prostszego, lepszego prawa; przejrzystego, bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego, który ma być zarazem bezwzględny dla tych, którzy go omijają.

Ministerstwo podkreśla, że ma nadzieję, że dzięki ustawie o innowacyjności przyjętej w zeszłym roku i planowanej uldze, która ma wyjść z rządu do końca I kwartału bieżącego roku, przedsiębiorcy zaczną odważniej produkować i komercjalizować wyniki swoich badań. Ponieważ jest to korzystna zmiana podatkowa, będzie można z niej skorzystać już w ciągu bieżącego roku podatkowego.

Ministerstwo zaznacza, iż za główny cel postawiło sobie, by nasza gospodarka stała się mniej imitacyjna, a bardziej innowacyjna. Czekamy obecnie na publikację projektu zmiany odpowiednich ustaw.

Back To Top