skip to Main Content

Fiskus zarobi więcej na aporcie

Przychodem podatnika, który wniesie do spółki wkład niepieniężny, będzie jego wartość rynkowa, a nie nominalna. Zmiany wynikają z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat.

Celem projektodawcy jest zapobieganie unikaniu opodatkowania przyrostu wartości przekazywanego majątku. Chodzi o dokument, zgodnie z którym MF decyduje się na obniżkę podatku dochodowego pobieranego od małych firm z 19 do 15 proc. Niezależnie od tego resort zdecydował się na dodatkowe zmiany, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Ustawodawca proponuje m.in. określenie zasady ustalania przychodu – z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny – w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku wniesienia do spółki lub spółdzielni będącej podatnikiem podatku dochodowego wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, przychodem dla wnoszącego aport jest wartość nominalna otrzymanych w zamian za wkład udziałów (akcji) – art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)

Pełna wersja artykułu Bartosza Gidzińskiego, młodszego specjalisty podatkowego w KR Group, w "Gazecie Prawnej", 8.08.2016

Back To Top