skip to Main Content
energia-odnawialna_tlo_final

Energetyka odnawialna

Dynamicznie rozwijająca się branża energetyki odnawialnej – w szczególności liczne inwestycje w farmy wiatrowe (w tym morskie) – wymaga szczególnych umiejętności od firm świadczących obsługę księgowo-podatkową.

Wśród podmiotów zainteresowanych wszechstronną obsługą inwestycji energetycznych są inwestorzy, indywidualni producenci energii odnawialnej, przedsiębiorstwa energetyczne, deweloperzy (np. farm wiatrowych), czy też fundusze typu private equity.

Obowiązujące i zmieniające się uregulowania prawne rodzą wiele problemów i wyzwań dla inwestorów, szczególnie w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości, podatku CIT, VAT oraz audytu.

Nasz zespół pracujący z podmiotami z sektora zielonej energii świadczy pełny zakres wyspecjalizowanych usług, w tym m.in.:

  • Raportowanie do ACER na podstawie rozporządzenia REMIT.
  • Obsługa obrotu giełdowego dotyczącego sprzedaży praw majątkowych.
  • Kontakty z biurem maklerskim.
  • Przygotowywanie wniosków i zleceń dotyczących obrotu prawami majątkowymi.
  • Kontakty z Urzędem Regulacji Energetyki oraz innymi podmiotami na rynku energii.
  • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) poprzez prognozowanie i szacowanie potencjalnych ryzyk.
  • Planowanie podatkowe inwestycji w OZE.
  • Wsparcie w trakcie postępowań związanych podatkiem od nieruchomości.

Anita Supel

Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl

Publikacje i artykuły

Zmiany od 1 lipca 2020 – Biała lista, Quick fixes, Matryca stawek oraz przesunięcie JPK

Biała lista Z trzech do siedmiu dni zostanie wydłużony termin na złożenie przez podatników zawiadomienia…

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do…

Broszury

TAX-advisory-services

Tax advisory services

About KR Group_one-pager_Strona_1

About KR Group

Anita Supel

Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl

Back To Top