skip to Main Content
Slide 1
Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową?
podstrona

Prace badawczo-rozwojowe

Działalność B+R na ogół kojarzona jest z dużymi odkryciami i wynalazkami czy tworzeniem skomplikowanych hipotez, koncepcji bądź teorii.  W rzeczywistości nawet najmniejsze procesy usprawnienia czy doskonalenia poszczególnych technik, mogą zostać zakwalifikowane pod research and development. Prace badawczo-rozwoje niekonieczne muszą prowadzić do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego (np. klienta). Każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

 • prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń,
 • prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),
 • prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta,
 • prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,
 • prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Zakres działalności badawczo-rozwojowej

W celu skorzystania z ulgi konieczne jest prowadzanie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Działalność taka może mieć różną postać:

1. Działalność badawczo-rozwojowa:

A. badania rozwojowe:

a. badania podstawowe

b. badania stosowane

c. badania przemysłowe

B. prace rozwojowe

2. Działalność naukowa:

A. badania naukowe

a. badania podstawowe

b. badania aplikacyjne

B. prace rozwojowe

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga dedykowana jest wszystkich przedsiębiorcom (podatnikom PIT bądź CIT) – niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorców. Istotą ulgi jest odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

Wnioskujący musi spełnić wszystkie warunki, żeby skorzystać z ulgi:

 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • Poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji
 • Koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji)

Na czym polega preferencja podatkowa?

Krok 1 – podatnik ujmuje wydatki na B+R w kosztach uzyskania przychodów (KUP) na zasadach ogólnych (w 100%)

przychody – KUP B+R = dochód (podstawa opodatkowania)

Krok 2 –  podatnik odlicza od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% wydatków ujętych już wcześniej przez podatnika w koszcie uzyskania przychodów (kup).

Dochód (podstawa opodatkowania) – KUP B+R = dochód do opodatkowania

tabela-1

FAQ

Czy firma, która korzysta z ulgi B+R, ma obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podatkowego działalności badawczo-rozwojowej?

Podatnik korzystający z ulgi B+R nie musi w trakcie roku informować urzędu skarbowego o prowadzeniu takiej działalności. Informacja o skorzystaniu z ulgi zamieszczona jest w zeznaniu rocznym.

Czy pod ulgę B+R kwalifikują się jedynie prace prowadzące do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego, np. Klienta?

Nie, każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

 • prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń,
 • prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),
 • prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta,
 • prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,
 • prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Czy wynagrodzenie pracownika za czas urlopowy stanowi koszt kwalifikowany dla zastosowania ulgi B+R?

Za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) należy uznać także wynagrodzenie pracownika za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Czy wspólnik spółki osobowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe może skorzystać z ulgi B+R odliczając od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na ten cel przez spółkę?

Odliczenie wydatków możliwe jest proporcjonalnie do udziału w zysku.

W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR na kolejne lata?

Przepisy nie regulują, w jaki sposób dokonywać przeniesienia na przyszłe lata kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR. Podatnik może więc zastosować dowolny podział, w szczególności zastosować proporcję kosztów kwalifikowanych w ogólności i tych przysługujących centrom badawczo-rozwojowym.

MZ_2668-www

Michał Zdyb

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: m.zdyb@krgroup.pl

Oferta

B+R BOX

Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową? Skorzystaj z naszych usług!

Back To Top