skip to Main Content
office work and metaphor for the payment of taxes

Doradztwo podatkowe

Dostarczamy klientom podstaw do podjęcia decyzji w zakresie zarządzania, finansów i podatków, wspieramy przy wyborze optymalnej opcji zapewniając pełne wdrożenie wybranego rozwiązania.

Oferujemy doradztwo strategiczne, zarządzanie projektami jak również bieżące wsparcie w realizowaniu codziennych obowiązków finansowych i podatkowych przedsiębiorstwa.

Działając w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech zapewniamy szeroką gamę usług podatkowych dla firm zainteresowanych inwestycją na tych rynkach.

Nowoczesne usługi doradztwa podatkowego, interdyscyplinarne podejście, obsługa szerokiego zakresu sektorów i rynków.

Nasze atuty:

 • € 1.7 m – przychody z usług doradztwa podatkowego (2016)
 • 213 – liczba klientów korzystających z usług w 2017 r.
 • € 134 m – kwota zwrotu VAT w ciągu 25 dni (2011-2016)
 • € 83 m – kwota zwrotu VAT w ciągu 60 dni (2011-2016)

Oferujemy:

Stale zmieniające się otoczenie prawne w Polsce wydaje się być wyzwaniem nawet dla doradców podatkowych. Zapewniając usługi dla ponad kilkuset klientów, zdobyliśmy imponujące doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Oferujemy wsparcie podatkowe w zakresie działalności inwestycyjnej i bieżącej.

Zapewniamy pełne wsparcie w kontaktach z władzami skarbowymi.

Reprezentujemy klientów przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego, Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Reprezentujemy również klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach optymalizacji podatkowej realizujmy szereg działań, dzięki którym obowiązki podatkowe staną się mniej uciążliwe. Wspólnie z klientami wypracowujemy model odpowiadający potrzebom danego podmiotu, który pomoże zoptymalizować zobowiązania podatkowe.

Jednolity Plik Kontrolny

Świadczymy usługi związane z przygotowaniem, weryfikacją i składaniem w odpowiedniej postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • Sporządzenie pliku JPK_VAT w formacie xml.
 • Weryfikacja poprawności syntetycznej (informatyczno-technicznej) pliku.
 • Weryfikacja kompletności danych.
 • Potwierdzenie czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 • Potwierdzenie czy w polach obowiązkowych do wypełnienia umieszczone dane są we właściwym formacie.
 • Weryfikacja zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją VAT za dany okres.
 • Wysyłanie plików JPK_VAT do Urzędu Skarbowego w imieniu klienta.

Oferujemy także szkolenia w tym zakresie prowadzone przez praktyków. Będąc w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów jesteśmy gotowi dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat aktualnego statusu JPK i planów na przyszłość.

CBC-P

Od października 2017 roku podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekraczają kwotę 750 milionów EUR, muszą składać roczne raporty Country by Country (CBC-P). Wykorzystując najnowsze narzędzia teleinformatyczne, jesteśmy w stanie przygotować w odpowiedniej formie i wysłać do Ministerstwa Finansów odpowiednie dane.

Jeżeli Twoja firma działa w grupie powiązanych podmiotów zadbamy o ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami realizowanymi pomiędzy nimi.

Oferujemy doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym planowanie podatkowe (opracowanie polityki cen transferowych i analiz porównywalności dla wybranego modelu biznesowego) oraz opracowanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zbadamy wszystkie ryzyka podatkowe związane z inwestycją w regionie CEE dostarczając informacji dających pełny obraz sytuacji przed zawarciem umowy.

Usługa dedykowana dla sektora nieruchomości. Zapewniamy wsparcie w procesie wyjścia z inwestycji realizowanej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dobierając optymalne rozwiązania podatkowe.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., koszty poniesione na działalność B+R, podatnik w pierwszym kroku może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W drugim kroku może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane wg określonego limitu.

Dzięki naszej pomocy podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą dodatkowo odliczyć do 50% kosztów kwalifikowalnych od podstawy opodatkowania (w zależności od wielkości firmy i charakteru wydatków poniesionych na tę działalność).

Michał Zdyb

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: m.zdyb@krgroup.pl

Publikacje i artykuły

Quick Fixes – zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma…

Podzielona Płatność – nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie…

Broszury

TAX-advisory-services

Tax advisory services

Direct-VAT-refund

Bezpośredni zwrot VAT dla polskich i zagranicznych podatników

Michał Zdyb

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: m.zdyb@krgroup.pl

KR Group

Back To Top