skip to Main Content

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dalej też: SMPDG) jest jedną z najistotniejszych na gruncie podatku od wartości dodanej. Interpretacja tego terminu jest kluczowa dla kwestii ustalenia miejsca opodatkowania niektórych usług, jak również możliwości…

Back To Top