skip to Main Content

Darowizny

Podatnicy będą mieli prawo odliczyć darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19. Jakie darowizny będą brane pod uwagę? Darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji…

Back To Top