skip to Main Content

B+R BOX

Inwestujesz w badania i rozwój? Jesteś na etapie potwierdzania kosztów kwalifikowanych?

Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów podatkowych i dowiedz się więcej o uldze B+R, dzięki której uwolnisz dodatkowe środki dla swojego biznesu. Jesteśmy dostępni on-line.

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online
ilu

B+R BOX

Inwestujesz w badania i rozwój? Jesteś na etapie potwierdzania kosztów kwalifikowanych?

Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów podatkowych i dowiedz się więcej o uldze B+R, dzięki której uwolnisz dodatkowe środki dla swojego biznesu.

Jesteśmy dostępni on-line.

ilu

PRZYKŁADOWA KALKULACJA

tabela-1

PRZYKŁADOWA KALKULACJA

tabela3

OFERTA

AUDYT B+R

Sprawdzimy czy:

 • Kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi B+R 
 • Stosujesz właściwe zasad ewidencji księgowej w kontekście ulgi B+R 
 • Posiadasz dokumenty i oznaczenia dla działalności B+R
 • Podlegasz obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R
 • Posiadasz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa pod kątem zasobów dla działalności B+R
 • Ponosisz koszty pracownicze oraz inne kategorie kosztów możliwe do uwzględnienia w uldze B+R
 • Wykorzystujesz sprzęt specjalistyczny (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Ponosisz koszty na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych
 • Wykorzystujesz zewnętrzną aparaturę naukowo-badawczą (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
 • Otrzymałeś pomoc publiczną

 

WDROŻENIE

 • Przygotujemy rekomendacje do wdrożenia ulgi B+R
 • Zmodyfikujemy bądź opracujemy od podstaw niezbędne dokumenty formalno-prawne
 • Stworzymy rejestr projektów B+R
 • Ustalimy kategorię kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy
 • Zweryfikujemy prawidłowości wyliczenia ulgi B+R bądź przygotowanie wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy
 • Przygotujemy załącznik CIT-BR bądź PIT-BR

WSPARCIE DODATKOWE

Zapewnimy wsparcie podczas:

 • Czynności sprawdzające w zakresie B+R
 • Kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej zakresie B+R
 • Postępowania sądowo-administracyjnego w zakresie B+R (wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)

FAQ

Czy wynagrodzenie pracownika za czas urlopowy stanowi koszt kwalifikowany dla zastosowania ulgi B+R?

Za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) należy uznać także wynagrodzenie pracownika za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Czy wspólnik spółki osobowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe może skorzystać z ulgi B+R odliczając od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na ten cel przez spółkę?

Odliczenie wydatków możliwe jest proporcjonalnie do udziału w zysku.

W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR na kolejne lata?

Przepisy nie regulują, w jaki sposób dokonywać przeniesienia na przyszłe lata kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR. Podatnik może więc zastosować dowolny podział, w szczególności zastosować proporcję kosztów kwalifikowanych w ogólności i tych przysługujących centrom badawczo-rozwojowym.

Czy firma, która korzysta z ulgi B+R, ma obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podatkowego działalności badawczo-rozwojowej?

Podatnik korzystający z ulgi B+R nie musi w trakcie roku informować urzędu skarbowego o prowadzeniu takiej działalności. Informacja o skorzystaniu z ulgi zamieszczona jest w zeznaniu rocznym.

Czy pod ulgę B+R kwalifikują się jedynie prace prowadzące do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego, np. klienta?

Nie, każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.
Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

• prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń,

• prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),

• prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta,

• prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,

• prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

OFERTA

Audyt B+R

Sprawdzimy czy:

 • Kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi B+R
 • Stosujesz właściwe zasad ewidencji księgowej w kontekście ulgi B+R
 • Posiadasz dokumenty i oznaczenia dla działalności B+R
 • Podlegasz obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R
 • Posiadasz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa pod kątem zasobów dla działalności B+R
 • Ponosisz koszty pracownicze oraz inne kategorie kosztów możliwe do uwzględnienia w uldze B+R
 • Wykorzystujesz sprzęt specjalistyczny (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Ponosisz koszty na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych
 • Wykorzystujesz zewnętrzną aparaturę naukowo-badawczą (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
 • Otrzymałeś pomoc publiczną

WDROŻENIE

 • Przygotujemy rekomendacje do wdrożenia ulgi B+R
 • Zmodyfikujemy bądź opracujemy od podstaw niezbędne dokumenty formalno-prawne
 • Stworzymy rejestr projektów B+R
 • Ustalimy kategorię kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy
 • Zweryfikujemy prawidłowości wyliczenia ulgi B+R bądź przygotowanie wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy
 • Przygotujemy załącznik CIT-BR bądź PIT-BR

WSPARCIE DODATKOWE

Zapewnimy wsparcie podczas:

 • Czynności sprawdzające w zakresie B+R
 • Kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej zakresie B+R
 • Postępowania sądowo-administracyjnego w zakresie B+R (wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)

FAQ

Czy wynagrodzenie pracownika za czas urlopowy stanowi koszt kwalifikowany dla zastosowania ulgi B+R?

Za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) należy uznać także wynagrodzenie pracownika za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Czy wspólnik spółki osobowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe może skorzystać z ulgi B+R odliczając od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na ten cel przez spółkę?

Odliczenie wydatków możliwe jest proporcjonalnie do udziału w zysku.

W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR na kolejne lata?

Przepisy nie regulują, w jaki sposób dokonywać przeniesienia na przyszłe lata kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR. Podatnik może więc zastosować dowolny podział, w szczególności zastosować proporcję kosztów kwalifikowanych w ogólności i tych przysługujących centrom badawczo-rozwojowym.

Czy firma, która korzysta z ulgi B+R, ma obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podatkowego działalności badawczo-rozwojowej?

Podatnik korzystający z ulgi B+R nie musi w trakcie roku informować urzędu skarbowego o prowadzeniu takiej działalności. Informacja o skorzystaniu z ulgi zamieszczona jest w zeznaniu rocznym.

Czy pod ulgę B+R kwalifikują się jedynie prace prowadzące do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego, np. klienta?

Nie, każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.
Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

• prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń,

• prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),

• prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta,

• prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,

• prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Kontakt

team

Katarzyna Adamowicz
Head of Tax

k.adamowicz@krgroup.pl
(+48) 22 262 81 29

Napisz do nas

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Napisz do nas

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top