skip to Main Content

Wiatrakowy zawrót głowy

Za „budowlę" podlegającą opodatkowaniu uznać należy elektrownię wiatrową składającą się z fundamentu i wieży, ale bez elementów technicznych – uważa ekspert Daniel Więckowski. Na posiedzeniu 20 maja 2016 r. Sejm…

Ulga na złe długi

Od 1 czerwca 2005 roku do polskiego systemu VAT wprowadzono możliwość zmniejszenia należnego podatku od towarów i usług, jeżeli kontrahent nie uregulował w terminie swojego zobowiązania. Instytucja ta zwana jest…

Rabaty potransakcyjne rozliczane na bieżąco

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) uznał, że rabaty potransakcyjne otrzymane przez podatnika powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w…

Back To Top