skip to Main Content

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania…

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy…

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej…

Kolejna grupa przedsiębiorców prześle pliki JPK

Rozmowa z Moniką Smagą, Senior Tax Specialist KR Group, w dzienniku „Rzeczpospolita” (Dobra Firma). Rz: Kto i do kiedy musi wywiązać się z obowiązku raportowania w trybie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego? Monika Smaga: Termin powstania obowiązku przekazywania ksiąg podatkowych…

VAT: JPK dla małych i średnich firm

Do przesłania ewidencji VAT w formie JPK zostało już małym i średnim firmom mało czasu, natomiast wiele wciąż nie wie, czy ma w ogóle taki obowiązek. Decyduje bowiem o tym definicja mikroprzedsiębiorcy, a Ministerstwo Finansów wydało już kilka sprzecznych komunikatów…

Jednolity Plik Kontrolny: ciąg dalszy karuzeli niepewności

Po zmianie stanowiska resortu finansów część mikroprzedsiębiorców będzie zmuszona do raportowania w ekspresowym tempie. Ministerstwo Finansów kolejny raz zmieniło zdanie w kwestiach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK): ustalania statusu przedsiębiorcy. Należy przypomnieć, że termin obowiązkowego udostępniania danych w formie JPK…

Odliczenie VAT – prewspółczynnik

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowy przepis, regulujący kwestie odliczania podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w przypadku zakupów wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do czynności dotyczących działalności gospodarczej i czynności pozostających poza zakresem ustawy o…

Back To Top