skip to Main Content

Kolejna grupa przedsiębiorców prześle pliki JPK

Rozmowa z Moniką Smagą, Senior Tax Specialist KR Group, w dzienniku „Rzeczpospolita” (Dobra Firma). Rz: Kto i do kiedy musi wywiązać się z obowiązku raportowania w trybie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego? Monika Smaga: Termin powstania obowiązku przekazywania ksiąg podatkowych…

VAT: JPK dla małych i średnich firm

Do przesłania ewidencji VAT w formie JPK zostało już małym i średnim firmom mało czasu, natomiast wiele wciąż nie wie, czy ma w ogóle taki obowiązek. Decyduje bowiem o tym definicja mikroprzedsiębiorcy, a Ministerstwo Finansów wydało już kilka sprzecznych komunikatów…

Jednolity Plik Kontrolny: ciąg dalszy karuzeli niepewności

Po zmianie stanowiska resortu finansów część mikroprzedsiębiorców będzie zmuszona do raportowania w ekspresowym tempie. Ministerstwo Finansów kolejny raz zmieniło zdanie w kwestiach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK): ustalania statusu przedsiębiorcy. Należy przypomnieć, że termin obowiązkowego udostępniania danych w formie JPK…

Odliczenie VAT – prewspółczynnik

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowy przepis, regulujący kwestie odliczania podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w przypadku zakupów wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do czynności dotyczących działalności gospodarczej i czynności pozostających poza zakresem ustawy o…

Back To Top