skip to Main Content

Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT

Dzięki staraniom Działu Doradztwa Podatkowego KR Group, 14 marca 2018 r. uzyskaliśmy indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT, pozytywne dla naszych klientów. Interpretacje te (0114-KDIP1-2.4012.701. 2017.3.RD, 0114-KDIP1-2.4012.140.2018.1.RD, 0114 -KDIP1-2.4012.46.2018.2.RD) dotyczyły dwóch kwestii: Czy świadczenie Wynajmującego polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku…

Grupowa interpretacja prawa podatkowego

Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył czynności dokonywanych z…

Back To Top