skip to Main Content

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej…

Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT

Dzięki staraniom Działu Doradztwa Podatkowego KR Group, 14 marca 2018 r. uzyskaliśmy indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT, pozytywne dla naszych klientów. Interpretacje te (0114-KDIP1-2.4012.701. 2017.3.RD, 0114-KDIP1-2.4012.140.2018.1.RD, 0114 -KDIP1-2.4012.46.2018.2.RD) dotyczyły dwóch kwestii: Czy świadczenie Wynajmującego polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku…

Back To Top